Als u wilt starten met een eigen bedrijf, kunt u ofwel een nieuwe vennootschap oprichten ofwel aandelen kopen van een bestaande vennootschap. Een nieuwe vennootschap richt u niet zomaar op. Er komen heel wat administratieve formaliteiten bij kijken. Aandelen van een bestaande vennootschap aankopen lijkt daarom een handig alternatief. Toch moet u goed opletten.

1. Lijken in de kast
Als u alle aandelen van een vennootschap overneemt, blijft die vennootschap zelf gewoon bestaan. Zit de vennootschap in slechte papieren, dan zijn uw aandelen minder of niets waard. Het Belgische recht beschermt u hier in principe niet tegen. Het is belangrijk om van de vorige eigenaar een aantal garanties en waarborgen te verkrijgen met betrekking tot het onderliggende vermogen van de vennootschap (“verklaringen en waarborgen”). Een onderzoek naar de boekhouding van die vennootschap (“due diligence”) en een waterdichte overnameovereenkomst zijn van essentieel belang.

2. Concurrentie van de verkoper
Stel: u hebt aandelen gekocht van een (gezond) bedrijf. Echter, na verloop van tijd ziet u verschillende klanten vertrekken. Later ontdekt u dat de verkoper verderop dezelfde business uitbaat. Dit kan u veel omzet kosten. Had u dit kunnen vermijden? Ja, door de opname van een niet-concurrentiebeding in de overnameovereenkomst. Hierbij moet men wel rekening houden dat een geldig niet-concurrentiebeding beperkt moeten zijn in tijd,  ruimte én enkel betrekking kan hebben op soortgelijke activiteiten.

3. Koper van aandelen, opgepast met schuld aan de vennootschap?
Eén van de belangrijkste verplichtingen van een aandeelhouder bestaat in het volstorten van de aandelen. De wet bepaalt dat bij de oprichting het kapitaal van een vennootschap voor een bepaald bedrag (BVBA: € 6.200; NV: € 61.500) moet zijn volstort. Later moet deze vennootschap wel het verschil opvragen bij zijn aandeelhouders.

In geval van niet-volledige volstorting bij oprichting, heeft de vennootschap dus een schuldvordering op zijn aandeelhouders.

  • In de relatie verkoper-koper van de aandelen, gaat de volstortingsplicht mee over naar de koper. De volstortingsplicht is immers verbonden aan het aandeel. Als koper van aandelen moet u zich hierover goed informeren en dit om te vermijden dat u een te hoge prijs betaalt voor de aandelen.
  • In de relatie verkoper-vennootschap kan de verkoper ná de verkoop niet meer worden aangesproken door de vennootschap voor dergelijke bijstortingen. Als de vennootschap failliet gaat, kan de curator de verkoper ook niet meer aanspreken voor zover de verkoop is ingeschreven in het aandelenregister. Als de vennootschap de verkoper heeft aangesproken tot bijstorting vóór de verkoop, dan moet de verkoper wel het verschil bijpassen.

De oprichtingsaansprakelijkheid blijft wel bij de overdragende oprichter.

Laat u bij de overdracht van aandelen dus zeer goed inlichten door een specialist.
Voor meer info kan u terecht bij Mr. Hanne Arnols en Mr. Yves Daenen. Zij leggen zich bij Omnius advocaten toe op handels- en vennootschapsrecht.