Volgens een studie van de Federale Overheidsdienst Economie is meer dan een kwart van de bedrijfsleiders ouder dan 55 jaar. Het wordt voor onze economie dus dé grote uitdaging om ervoor te zorgen dat die ondernemingen succesvol worden overgelaten.

Zowat de helft van de 50-plussers wil hun bedrijf binnen de 5 jaar uit handen geven

Daar staat helaas tegenover dat ze meestal geen plan van aanpak hebben en niet ver staan in dat overdrachtsproces. Vaak zijn ze zelfs nog niet begonnen met de voorbereiding en hebben ze geen concrete opvolger. Kortom, ze zijn er niet mee bezig.

Toch is het uitermate belangrijk dat een ondernemer op tijd begint na te denken aan de overdracht. Dat is belangrijk om toekomst van het bedrijf – en het opgebouwde kapitaal – veilig te stellen. Herkent u zich in die situatie? Dan start u best nu al met de voorbereiding, zo’n drie tot vijf jaar voor de geplande overlating.

Het overnamerijp maken van een vennootschap vraagt tijd

Neem dus de tijd. Tijdens die periode kunt u dan rustig bepalen waar u naartoe wilt en welk stappen u het beste zet. Cruciaal in dit hele proces , en het uitgangspunt voor de toekomstige onderhandelingen , is een duidelijk inzicht in de waardebepaling van uw onderneming en de diverse waarderingsmethodes. Enkel zo kunt u de waarde van uw onderneming optimaliseren.

Laat u bijstaan door een expert

De kmo-adviseurs van KBC gebruiken de verschillende waarderingsmethoden bij de waardebepaling van uw onderneming, op basis van de substantiële- én de rendementswaarde:

  • de substantiële waarde is het gecorrigeerde vermogen van uw onderneming
  • de rendementswaarde wordt bepaald door diverse methodieken, gebaseerd op de huidige en toekomstige rendementen van uw onderneming.

De rendementswaarde is sterk bepalend voor de waardering op zich, de overnameprijs en de financieringsmogelijkheden.

De kmo-adviseur van KBC helpt u op weg

Hij of zij legt u in een klare taal het belang uit van de diverse parameters die de waarde van uw onderneming bepalen. Op basis van de waardebepaling en uw persoonlijke gesprek krijgt u een scherp beeld van de waarde van de onderneming en kunt u met kennis van zaken beslissingen nemen. Zo kunt u:

  • op tijd en onderbouwd de voorbereidingen treffen om uw onderneming overnamerijp te maken;
  • de waardebepaling gebruiken tijdens de gesprekken met de overnemer en bent u beter gewapend tijdens de onderhandelingen over de overnameprijs;
  • ook bij een familiale overdracht de waardering als basis en uitgangspunt gebruiken.

Ook Interesse in de waardebepaling van uw onderneming en een adviesgesprek?
Maak een afspraak.