Wie vaak onderweg is voor het werk loopt een groter risico betrokken te raken bij een verkeersongeval. Tenzij de politie dient tussen te komen gebruikt u het Europees aanrijdingsformulier (EAF) waarvan u minstens één exemplaar in de wagen dient te hebben. Het is van belang het EAF volledig in te vullen. Een correct ingevuld EAF speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de aansprakelijkheid en versnelt de schaderegeling.

Enkele praktische tips

  • Start met de vermelding van datum, tijd en exacte plaats van het ongeval links bovenaan.
  • Spreek onmiddellijk na het ongeval mogelijke getuigen aan. Een getuigenis speelt vaak een doorslaggevende rol bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. Met getuigen die niet vermeld staan op het EAF wordt meestal geen rekening gehouden. De identiteit en contactgegevens van getuigen vermeldt u in de rubriek rechtsboven.
  • Elke bestuurder kiest een kolom ‘voertuig A of B’, voor de gegevens van het voertuig en de verzekering. Tip voor werkgevers: u kan deze kolom reeds preventief invullen.
  • Schenk vooral aandacht aan de vaak vergeten rubriek ‘toedracht’. Deze is bepalend voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. De bestuurders kunnen de toepasselijke situatie aanvinken, vb. ‘haalde in’, ‘ging linksaf’. Vergeet niet het totaal aangekruiste vakjes te vermelden, om latere ongewenste toevoegingen door de tegenpartij te vermijden.
  • Onderaan de rubriek ‘toedracht’ is er ruimte voor een situatieschets. Deze moet zo volledig mogelijk zijn. Duid aan welk voertuig A en B is. Geef de rijrichting aan met pijlen. Schets ook de positie van de voertuigen bij de aanrijding. Vermeld indien mogelijk straatnamen en verkeerstekens. Neem zo mogelijk foto’s ter verduidelijking.
  • In de rubriek ‘opmerkingen’ kan u extra info toevoegen (vb. rijgedrag, weersomstandigheden,…). Indien u niet akkoord gaat met de versie van de andere bestuurder moet u dit ook hier vermelden. Het is belangrijk dat u slechts tekent nadat de tegenpartij het EAF ook heeft ingevuld zodat u nog kan reageren op diens versie.

Bent u het niet eens met het standpunt van de verzekeraar?

Een nauwkeurig ingevuld EAF leidt tot een vlotte afhandeling van een ongeval. Als u niet akkoord gaat met de beslissing van uw verzekeraar (fout, schade,…) kan u advies inwinnen bij een advocaat. Als u een polis rechtsbijstand heeft, kost uw advocaat u in principe niets (uitz. objectiviteitsclausule) en heeft u vrije keuze van advocaat. Eventuele proceskosten worden ook door de verzekeraar betaald. Dergelijke polis dekt ook advocatenkosten bij strafrechtelijke verdediging inzake verkeersovertredingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u contact nemen met Mr. Kathleen SNYDERS, zij maakt deel uit van de vakgroep verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, o.l.v. Mr. Marc BIJNENS.