Heb je als ondernemer al eens overwogen om een drone in te zetten bij je bedrijfsevent? Of wil je luchtfoto’s maken om je bedrijfspagina op sociale media te promoten? Succes gegarandeerd. Voor je te enthousiast met je drone aan de slag gaat informeer met welke regels je rekening moet houden.

Wettelijk kader

Sedert 25.04.2016 is het Koninklijk besluit ‘drones’ van kracht. Het doel is om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen. Helaas is deze regelgeving zeer complex geworden. Wij lichten een tipje van de sluier op.

Waar dient u op te letten?

Er zijn verschillende gebruikscategorieën. Afhankelijk van het gewicht en de plaats gebeurt er een opsplitsing in 4 klassen: klasse 1a (verhoogd risico), klasse 1b (matig risico), klasse 2 (laag risico) en ten slotte recreatief gebruik (beperkt risico). De voorwaarden verstrengen naar mate het risico toeneemt:

  • Als de drone niet meer dan 1 kg startmassa heeft en je een hoogte van max. 10m respecteert ben je een recreatieve gebruiker’, ook als ondernemer. Je ontsnapt aan de strengere regelgeving, voor zover je het gebruik beperkt tot je eigen terrein. Wanneer je de drone gebruikt op een openbare plaats word je niet beschouwd als recreatieve gebruiker.
  • Als de drone meer dan 1 kg weegt en je hoger wil vliegen dan 10m dan zal je in klasse 1 of 2 worden ingedeeld, afhankelijk van het risico.

Organiseer je een event in open lucht en wil je met de drone het publiek overvliegen om leuke kiekjes te maken? Dan is er sprake van een verhoogd risico. Je valt onder klasse 1a. Maak goede afspraken met de piloot en let er op dat hij beschikt over de vereiste vergunningen. Zorg dat de strenge regels van klasse 1a in acht worden genomen, zoals onder meer: registratie van de drone bij het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV), toelating door het DGLV, verzekering, operationeel handboek (mét risicoanalyse), …

Voor evenementen in open lucht maak je best duidelijke afspraken met je gemeente, er kunnen extra regels opgelegd worden.

Privacy

Ongeacht tot welke klasse je behoort, respecteer de privacyregels. Zeker wanneer je drone van een camera is voorzien. Vraag omstanders om toestemming als je beelden van hen wil maken.

Aansprakelijkheid en verzekering

Stel de veiligheid van jezelf, anderen, goederen en dieren voorop. Enkele tips: verlies de drone niet uit het oog, hou rekening met obstakels, vlieg nooit onder invloed, vlieg niet te hoog en let op het weer.

Toch een schadegeval? Als ‘recreatieve gebruiker’ kan je beroep doen op je familiale verzekering. Onder klasse 1 of 2 is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze zal de schade dekken bij een ongeval, ook eventuele schade aan uw drone.

Voor meer informatie over dit onderwerp en wegverkeer in het algemeen kan u contact nemen met Mr. Kathleen SNYDERS, gespecialiseerd in verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.