Na jaren van onduidelijkheid  is de kogel door de kerk: op 17.06.2016 stemde de Vlaamse Raad het “Decreet houdende huur van korte duur voor Handel en Ambacht”. Het decreet treedt in werking vanaf 1 september 2016! Welke zijn de krachtlijnen van deze regeling?

Mr. Yves DAENEN, advocaat bij OMNIUS ADVOCATEN, gespecialiseerd in contractenrecht geeft uitleg.

Wat is een pop-up verhuring eigenlijk ?
Het doel is een ondernemer, die geen eigen distributiekanaal heeft of die extra cliënteel wil bereiken, kortstondig en op een goede locatie, een verkooppunt te laten uitbaten waarbij het verrassingseffect en de korte duur een nieuw product of concept een boost geven. Zo krijgt de huurder de kans om te testen hoe de markt reageert op een bepaald product. Ook voor de verhuurder is er een voordeel, m.n. een leegstaand pand wordt opnieuw in de kijker geplaatst.

Waarom was er dan een nieuw wettelijk kader nodig
De handelshuurwetgeving wordt gekenmerkt door erg strikte bepalingen. Zo duurt het contract minimum 9 jaren. Indien een verhuurder een pand aan een lage huurprijs tijdelijk zou verhuren dan zou de huurder na het verstrijken van de korte periode (neem bijvoorbeeld 2 maanden) kunnen inroepen dat hij recht heeft om 9 jaren te blijven, waardoor de verhuurder een lage gelegenheidshuurprijs zou moeten accepteren gedurende de volledige duurtijd.

Welke zijn de krachtlijnen van de regeling?
De regeling geldt bij verhuring aan een kleinhandelaar of ambachtsman die vanuit het pand rechtstreeks contact heeft met het cliënteel (een webwinkel valt er dus niet onder). Bijkomende voorwaarde is dat de huur niet langer duurt dan 1 jaar (bijvoorbeeld pop up verhuur). Het contract eindigt automatisch en zonder opzeg op haar einddatum. De huurder kan het contract steeds opzeggen met een aangetekende opzeg van 1 maand.  Meerdere korte contracten die samen niet langer duren dan 1 jaar mogen ook. Vanaf dan ontstaat er immers een handelshuurovereenkomst.

De onroerende voorheffing is in de huurprijs inbegrepen en de huurder heeft het recht om bepaalde verbouwingen en veranderingen uit te voeren. Onderverhuring of huuroverdracht daarentegen is niet toegelaten. Tenslotte : in geval van verkoop van het pand kan de huurder niet uitgezet worden mits registratie van het contract (de registratie is dus belangrijk voor de huurder). Bij handelshuur bedraagt het registratierecht 2% van de gecumuleerde huurprijs over de volledige duur van het contract, bijvoorbeeld : € 1.000,00 huurprijs x 12 maanden x 2% = € 240,00.

BESLUIT
Het decreet komt alleszins tegemoet aan de vraag naar rechtszekerheid  voor het fenomeen van pop up stores en pop up restaurants.  Hiermee krijgen ondernemers een extra duwtje in de rug bij de opstart van een nieuwe en originele handelszaak.

Heeft u nog vragen aangaande dit onderwerp?
Contacteer mr. Yves DAENEN, advocaat bij OMNIUS ADVOCATEN en gespecialiseerd in o.a. huurrecht via yvesdaenen@omnius.be of tel. 089 30 06 30.