U stapt in het huwelijksbootje. Naast de ontelbare keuzes van feestzaal, kleding, eten, enz., is het aangewezen een weloverwogen keuze te maken inzake het huwelijksvermogensstelsel dat van toepassing zal zijn binnen uw huwelijk. Deze keuze is van uitermate belang indien u een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent. Het huwelijksvermogensstelsel voorziet immers niet alleen welke goederen eigen of gemeenschappelijk zijn maar ook welke schulden eigen of gemeenschappelijk zijn en op welk(e) vermogen(s) deze schulden verhaald kunnen worden.

De eigen/gemeenschappelijke goederen

Indien u geen huwelijksstelsel kiest (of indien u ervoor kiest), is het wettelijk stelsel van toepassing. De wetgever heeft gekozen voor een scheiding van goederen met een gemeenschap van aanwinsten. In dit stelsel zijn enkel goederen verkregen voor het huwelijk, goederen verkregen bij schenking/erfenis/testament tijdens het huwelijk en strikt persoonlijke goederen eigen. Alle overige goederen zijn gemeenschappelijk. De voornaamste categorie van gemeenschappelijke goederen zijn de beroepsinkomsten. Bij een vereffeningverdeling van de huwgemeenschap (na echtscheiding) zullen alle gemeenschappelijke goederen verdeeld worden. Alle gemeenschappelijke goederen zullen verdeeld worden. Zo zijn bijvoorbeeld groepsverzekeringen en levensverzekeringen eveneens gemeenschappelijke goederen en zal de opbrengst hiervan verdeeld worden. Het pensioen dat u ontvangt op uw pensioengerechtigde leeftijd mag u behouden. Het aanvullend pensioen waarvoor u maandelijks bijdragen heeft betaald zal verdeeld worden! Wenst u uw goederen gescheiden
te houden? Dan kan u best kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen. Bij dit stelsel zijn alle goederen eigen, tenzij de echtgenoten bepaalde goederen samen aankopen. Die goederen zijn dan in onverdeeldheid tussen de echtgenoten en de regels van mede-eigendom zijn hierop van toepassing.

De eigen/gemeenschappelijke schulden

Binnen het wettelijk stelsel zijn eigen schulden o.a.: schulden ontstaan voor het huwelijk, schulden ten laste van goederen verkregen bij schenking/ erfenis/testament. Waar u als zelfstandige echter rekening mee dient te houden is dat beroepsschulden gemeenschappelijke schulden betreffen aangezien deze geacht worden te zijn aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen. De beroepsinkomsten zijn immers gemeenschappelijk. Indien u dus een zelfstandige activiteit uitoefent en u gaat beroepsschulden aan, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze eveneens verhaald kunnen worden op het gemeenschappelijk vermogen en dit in tegenstelling tot bij een stelsel van scheiding van goederen. Samengevat kan gesteld worden dat het stelsel van scheiding van goederen veiliger is indien een van de echtgenoten een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

Indien u hierover vragen heeft, kan u zich wenden tot Mr. Hanne Bijnens, gespecialiseerd in familierecht.