Air Liquide heeft recentelijk de grootste waterstof opslagfaciliteit ter wereld in gebruik genomen, een ondergrondse holte te Beaumont, Texas aan de Golfkust in de V.S.

De faciliteit biedt de mogelijkheid om genoeg waterstof op te slaan om een back-up te geven voor wel 30 dagen.

Deze unieke waterstofopslagruimte is een aanvulling tot de reeds bestaande gigantische leveringscapaciteit aan de Golfkust en geeft nog meer flexibiliteit en betrouwbare leveringsmodaliteiten van Waterstof aan het cliënteel via het uitgebreide pijpleidingnetwerk van Air Liquide aan de Golfkust (3.200 km).
Nota: In de Benelux bevoorraadt Air Liquide zijn cliënteel met zeer hoge verbruiken via pijpleidingnetwerk van bijna 3.000 km. 

De ondergrondse opslagholte bevindt zich op 1.500 meter diepte en heeft een diameter van bijna 70 meter. De faciliteit biedt de mogelijkheid om genoeg waterstof op te slaan om aldus een back-up te geven aan een grootschalige SMR (Stoom Methaan Reformer) eenheid voor wel 30 dagen.

Doorgaans wordt waterstof geproduceerd door natuurlijk aardgas te gaan kraken omdat deze slechts in een zeer beperkte mate aanwezig is in lucht. Vaak wordt waterstof gerecupereerd uit het filteren van rookgassen of uit  chemische productieprocessen, elektrolyse is ook een manier om waterstof te gaan genereren.
Elektrolyse is energetisch minder interessant, maar kan wel interessant worden bij een te grote productie aan elektriciteit  en vooral de alternatieve bronnen zoals zon- en windenergie.
Bijgevolg is het van het allergrootste belang om een opslagcapaciteiten met elkaar te verbinden door middel van pijpleidingen om aldus de toelevering van klanten te optimaliseren, zowel wat betreft betrouwbaarheid als efficiëntie.

Waar wordt waterstof voor gebruikt?

Waterstof wordt in vele industriële sectoren ingezet en wordt onder andere gebruikt in het raffinaderijproces om brandstoffen te ontzwavelen om aan de milieuwetgeving te voldoen . Chemische en petrochemische derivaten worden dan ook ingezet om dagdagelijkse producten te vervaardigen, zoals polyurethaan (schuim) voor bouwmaterialen, polycarbonaten voor DVD’s en nylons voor textiel.
Ook in heel wat andere industriële productieprocessen wordt waterstof aangewend, zoals in de elektronica en glasindustrie voor het capteren van zuurstof om oxidatie te voorkomen of in de voedingsindustrie (hydratatie van oliën).
De milieuvriendelijke en duurzame eigenschappen van waterstof worden ook ingezet buiten deze industriële toepassingen.

Waterstof tankstation te Zaventem.

Als zuivere energiebron, wordt waterstof ook ingezet in de mobiele sector (auto’s, bussen, vaartuigen, treinen, …). De brandstofcellen op waterstof in voertuigen leveren energie zonder enige schadelijke uitstoot, enkel zuivere waterdamp.
Air Liquide heeft binnen de Benelux 2 publieke waterstoftankstations in dienst genomen en werkt actief mee aan het beleid van Europa en van de respectievelijke regeringen voor de verdere ontplooiing van dit tankstation programma.

Overtollig geproduceerde energie (elektriciteit) kan omgezet worden naar waterstofgas. Dit gas kan makkelijker opgeslagen worden dan elektriciteit in batterijen en kan bijgevolg bij stroomdeficiëntie of verhoogde vraag elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk.

Air Liquide is aanwezig in het hart van lanceringraketten.

Air Liquide is al sinds 50 jaar een partner in de Europese Ruimtevaart en levert niet alleen de gassen (vloeibare waterstof (-260°C), vloeibare zuurstof (-180°C) en vloeibare Helium (-270°C)) maar ook de cryogene tanks, de brandstoftanks en de engineering rond het hele project.

Meer info omtrent het ruimtevaartprojecten van Air Liquide kan U vinden op volgende link https://www.airliquide.com/industry/space

Air Liquide en innovatieve duurzaamheid

Deze nieuwe waterstof opslagcapaciteit is de opvolger van een soortgelijk initiatief dat Air Liquide getoond heeft in Duitsland, waar het bedrijf in juli 2016 een eerste grote opslagfaciliteit voor Helium in gebruik heeft genomen. Deze initiatieven zijn een illustratie van Air Liquide haar  innovatieve technologieën en engineering mogelijkheden om duurzame distributieketens tot stand te brengen.

Sinds de oprichting in 1902 van Air Liquide ligt het hart van het bedrijf en haar activiteiten op het wetenschappelijk terrein met jaarlijks gemiddeld 300 patenten die afgeleverd worden. De ambitie van Air Liquide is om deze industriële sector te leiden, om een lange termijn visie te ontplooien en bij te kunnen dragen aan duurzaamheid. De lange termijn strategie, met de klant centraal, betracht een winstgevende groei en stoelt op een uitmuntende bedrijfsvoering, selectieve investeringen, open innovatie en een netwerkorganisatie dat door de groep wereldwijd ontplooit wordt.

Air Liquide is actief in 80 landen en stelt wereldwijd ongeveer 68.000 medewerkers tewerk en levert aan ca 3 miljoen klanten en patiënten. In 2015 werd een omzet gerealiseerd van € 16,4 miljard en in 2016 wordt een € 22 miljard omzet verwacht mede door de acquisitie van het Amerikaans bedrijf Air Gases.

Air Liquide is beursgenoteerd Paris Euronext CAC 40 en Dow Jones Eurostoxx 50.