Investeringen in energiebesparing of in milieuvriendelijke energieproductie lonen altijd. Toch hebben ze vaak nog een duwtje in de rug nodig en de overheden voorzien in verschillende tegemoetkomingen om u de stap te doen zetten. Het vergt soms wat zoekwerk en we willen u daarbij op weg helpen.

Verhoogde investeringsaftrek

De meest algemene subsidie die kan worden bekomen is de verhoogde investeringsaftrek. Een resem aan energiebesparende maatregelen kan zo gunstig worden ingebracht in uw belastingaangifte.

De lijst van investeringen die in aanmerking komen is uitgebreid. Voorop staat isolatie, maar niet alleen van uw gebouwen maar ook van de apparaten en leidingen, het beperken van ventilatieverliezen, het recupereren van warmte en stoom, relighting… Ook hernieuwbare en WKK-elektriciteitsproductie tellen mee. Deze laatste geven bovendien recht op gespreide aftrek.

De investeringen in 2017 (aanslagjaar 2018) geven recht op een verhoogde aftrek, en dus een vermindering van uw belastbare winst, die oploopt tot 13,5 %. U moet wel tijdig een aanvraag indienen om een attest te bekomen. Afhankelijk van de investering is dit ofwel bij de Vlaamse of ofwel bij de Federale administratie. Alle informatie op www.energiesparen.be.

Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Nieuwe kleine installaties van zonnepanelen (kleiner dan 10 kVA) komen niet meer in aanmerking voor extra steun in de vorm van groenestroomcertificaten. Eigenlijk betekent dit dat het plaatsen van zo’n kleine installatie op zich voldoende rendabel is, wat ook het geval is.

Voor grotere PV-projecten is er wel steun via groenestroomcertificaten, maar deze is laag en er komen de laatste jaren nog nauwelijks installaties bij. De Vlaamse Regering onderkent dit, en is van plan de steun te herzien voor 2018. We volgen dit uiteraard op.

Warmtekrachtkoppeling

Tegelijk elektriciteit en warmte opwekken is een beproefde techniek met aanzienlijke besparing van brandstof en dus van CO2-uitstoot. WKK is al lang een veel toegepaste techniek bij grotere bedrijven maar vindt nu ook haar weg naar andere en ook kleinere toepassingen. Naast de verhoogde investeringsaftrek worden er WKK-certificaten toegekend aan de producent. Luminus heeft alle knowhow in huis, tot en met het aanbieden van de dienst om de door u in het net geïnjecteerde energie optimaal te vermarkten.

Ecologiepremie (EP-Plus) en de strategische ecologiesteun (STRES)

De Vlaamse overheid geeft ook steun als u uw productieproces en –gebouwen milieuvriendelijker en energiezuiniger maakt. Het project moet voorkomen op de erkende “technologieënlijst”. Steun is mogelijk voor het gebruik van (rest)warmte, koelingstechnieken, aardgas (en waterstof) voor transport, verlichting, bepaalde waterpompen, geothermie. De duurzame productie van elektriciteit die kan genieten van groenestroom- of WKK-certificaten is wel uitgesloten van de EP-Plus.

De steun varieert niet alleen voor elke technologie, maar ook de aard en de grootte van uw onderneming speelt een rol. Via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kunt u de steun aanvragen en de hoogte ervan berekenen.

Als u overweegt te investeren in een innovatieve spitstechnologie is er de speciale strategische ecologiesteun (STRES). De minimum investering bedraagt €3 miljoen, maar het steunpercentage varieert wel van 20 tot 40 % en is afhankelijk van de performantie van de technologie (kosteneffectiviteit), de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.

Vergeet de premies van de netbeheerders (of uw gemeente) niet

Uw distributienetbeheerder geeft ook premies voor allerhande maatregelen: dak- en vloerisolatie, beglazing, verlichting, zonneboilers en warmtepompen. U kan ze bovendien cumuleren met de ecologiepremie en de verhoogde investeringsaftrek.

Bovendien moet u altijd eens navragen wat uw provincie of uw gemeente aanbiedt. Deze nemen soms tijdelijke maatregelen die interessant kunnen zijn.

Advies voor KMO’s

Bent u een KMO, dan kan u via het  KEEP-project een gratis energiescan verkrijgen met optioneel aansluitend gesubsidieerd implementatieadvies van de aanbevolen energiemaatregelen. KMO’s die niet voldoen aan de criteria kunnen ook terecht bij de KMO-portefeuille voor gesubsidieerd energieadvies. Meer informatie via VLAIO. Voor het uitvoeren van de adviezen kunt u altijd bij Luminus terecht.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze deskundigen
op kmo@luminus.be (voor zelfstandigen en kmo’s)
of btb@edfluminus.be (voor grote bedrijven en overheidsinstellingen).