De levensmiddelen- en drankenindustrie  zijn  enkele grootverbruikers van koolzuurgas of CO2. In de productiecyclus ontstaat bij het verdampen van het vloeibare koolzuurgas koude-energie, die vaak ongebruikt aan de omgeving wordt afgestaan.

Waar wordt gasvormige CO2 onder andere voor gebruikt?

Drankenindustrie

 • CO2 lost makkelijk op in water en geeft de typische frisse smaak en sprankeling.

Glastuinbouw

 • CO2 wordt opgeno-men door de planten en bevordert groei van de vrucht of bloem.

Chemie

 • CO2 wordt vaak gebruikt voor pH–regeling of kalkoplossend product i.p.v. minerale zuren.

Productie, opslag en gebruik van gasvormige CO2

CO2 wordt als bijproduct gerecupereerd uit petrochemische productieprocessen  (meststoffenproductie) – fermentatieprocessen (bioethanol productie) en wordt gerecupereerd uit natuurlijke waterbronnen.


Na winning van de CO2 wordt het gas onderworpen aan verschillende reinigingsprocessen en uiteindelijk naar diepgekoelde vloeibare CO2 omgezet om efficiënt te kunnen stockeren en distribueren. Dit gebeurd in thermisch geïsoleerde tanks of in speciale tanks met een specifieke druk/temperatuursverhouding.

In de meeste productieprocessen dient de diepgekoelde vloeistof (-18°C bij 20 bar druk) weer omgezet te worden naar de gasvorm voor een efficiënt gebruik van het koolzuurgas. Bij het verdampen ontstaat koude-energie die tot voor kort niet gerecupereerd werd. Een nieuw concept ontwikkeld door Air Liquide in de Benelux en reeds bij 5 klanten geïmplementeerd.

Recycleren van koude-energie

De vloeibare CO2 wordt over een speciaal ontworpen warmtewisselaar gestuurd om enerzijds te kunnen opwarmen en te verdampen en anderzijds een te koelen medium afkoelt. Het te koelen medium kan water of een glycolwater mengsel zijn die in de gebruikelijke koelsystemen ingezet worden.

100 kg/u CO2 verdamping => 10kW koelingcapaciteit.

Het concept kan op vele plaatsen binnen de bedrijven geïntegreerd worden, met efficiëntie verhoging en meerwaarde te creëren in concurrentiestrijd. Kan overal ingezet worden waar grote volumes van diepgekoelde vloeibare gassen in gasvorm dienen gebruikt te worden, dus ook bijvoorbeeld van vloeibare stikstof (-196°C).

Meerwaarde van de “Eco-chiller

 • Besparingen
  • geen elektriciteitskosten
  • beperkte vloerruimte
  • optie om de koude-energie te recupereren
 • Duurzaamheid
  • het gebruik van beschikbare energie ter plaatse
  • verlaagde CO2 footprint
 • Peace of Mind
  • geen investeringen
  • Air Liquide zorgt van A tot Z voor de uitvoering
  • integratie van be-trouwbare toestellen met weinig risico op shutdown
  • meerdere modules wereldwijd actief, waaronder reeds 5 in de Benelux