Begin juli stelde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zijn nieuw energieplan voor. Daarin gaat hij dieper in op de manier waarop Vlaanderen de eerder vastgelegde doelstellingen voor hernieuwbare energie tegen 2020 wil behalen. De focus in het plan ligt op zon, wind en warmte.

Meer dan 10% hernieuwbaar

Om aan de energiedoelstellingen te voldoen moet Vlaanderen binnen 4 jaar 10,3 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Daartoe wil de Vlaamse Regering tegen 2020 een derde meer zonne-energie produceren en bijna 40 procent meer windenergie.

Wind

Zo zouden er de komende jaren 280 nieuwe windmolens moeten bijkomen, goed om zo’n 446.000 gezinnen te voorzien van stroom. Dat komt neer op 40% meer windenergie dan vandaag. In het najaar komt er bovendien ook een “windplan”: met dat initiatief wil de minister zoveel mogelijk drempels wegwerken die de bouw van windmolens vandaag vertragen of onmogelijk maken.

Zon

Daarnaast stelt het plan dat er ook ongeveer 6,4 miljoen zonnepanelen moeten bijkomen tegen 2020. In vergelijking met 2014 komt de lat voor zonne-energie tegen 2020 daarmee een derde hoger te liggen: van 2.670 GWh naar 3.510 GWh.

Warmte

Begin 2017 volgt als laatste ook nog een warmteplan, met daarin initiatieven om het onderbenutte potentieel van warmte-energie volop te gebruiken. Het totale aandeel van warmte-energie stijgt wel minder dan het aandeel zonne-energie en windenergie.

>> Investeer samen met Luminus in windenergie én in de toekomst

>> Meer over het windmolenpark van Luminus