Heeft u onlangs een langdurig werkzoekende aangeworven? Of bent u het van plan? Dan is er goed nieuws, want dan komt u misschien in aanmerking voor een premie tot 4250 euro.
Wanneer maakt u nu precies kans op deze premie en hoe werkt het? Dat leggen we u hieronder uit.

Werkgevers die in Vlaanderen vanaf 1 januari een langdurig werkloze hebben aangeworven, komen in aanmerking voor een premie. U vraagt zich waarschijnlijk af, waarom wist ik dat nog niet?

Wel de precieze uitwerking van deze regeling heeft een beetje op zich laten wachten en daarom kan u nu pas een aanvraag doen, maar in feite geldt ze al sinds begin dit jaar. Met deze maatregel wil men het aanwerven van langdurig werkzoekenden financieel aantrekkelijker maken voor werkgevers. Bovendien moet het de tewerkstellingskansen bevorderen van wie al twee jaar of langer werkzoekend is.

Hoe werkt het?

U moet de premie zelf aanvragen, u krijgt ze dus niet automatisch wanneer u een langdurig werkloze in dienst neemt. Normaal moet u de aanvraag binnen de 3 maanden na de aanwerving doen. Heeft u iemand in dienst genomen tussen januari en maart 2017, dan kan u nog tot 31 mei een aanvraag indienen. De aanvraag zelf moet via deze online tool gebeuren.

Wanneer krijgt u deze premie?

U kunt de premie aanvragen als u sinds 1 januari 2017 een langdurig werkloze heeft aangeworven.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • Uw nieuwe werknemer was op het moment van de indiensttreding minstens 2 jaar ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende.
  • Leeftijd: 25-54 jaar.
  • Hij of zij is tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • Contract van onbepaalde duur of met opeenvolgende contracten gedurende minstens 3 maanden.

De premie wordt niet toegekend wanneer het gaat om een uitzendkracht, een flexi-jobwerknemer of een gelegenheidswerknemer.

Welke premie krijgt u?

Voltijdse werknemer

Deeltijdse werknemer

< 30 %

Deeltijdse werknemer

≥ 30 % – < 80 %

Deeltijdse werknemer

≥ 80 %

Eerste premie

(na 3 maanden)

1250 EUR

0 EUR

750 EUR

1250 EUR

Tweede premie

(na 12 maanden)

3000 EUR

0 EUR

1800 EUR

3000 EUR