Wilt u uw werknemers graag belonen? Dan doet u dat waarschijnlijk liefst zonder dat u zich blauw betaald en uw werknemer amper een verschil op zijn rekening ziet. Gelukkig bestaan er enkele aantrekkelijke alternatieve verloningsvormen. Zo kan u uw medewerkers flexibel vergoeden en hen meer bieden voor hetzelfde bruto bedrag. Ontdek hieronder 2 interessante manieren om het loon van uw werknemers te optimaliseren.

1. Warrants

Een warrant is een aandelenoptie en geeft het recht om een bepaald aantal aandelen te kopen binnen een bepaalde termijn en tegen een vastgelegde prijs. In dit geval koopt u als werkgever dus warrants bij een collectieve investeringsvennootschap. Als u nadien uw werknemers aandelenopties aanbiedt, kunnen zij die meteen weer verkopen volgens de marktprijs.

De prijs die uw onderneming betaalt voor de warrants is een fiscaal aftrekbare kost en wordt als personeelskost geboekt. De verschuldigde bedrijfsvoorheffing zal in principe via de payroll ingehouden worden en dit de tweede maand volgend op het aanbod. En er zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Warrants zijn dus een zeer interessante manier om de netto-inkomsten van uw personeel te optimaliseren.

Lees meer

2. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Met dit systeem kan u als werkgever een voordelige bonus toekennen op basis van collectieve doelstellingen. Tot een zeker bedrag geniet deze bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling. Extra voordeel: de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus valt niet onder de loonnorm die dit jaar is vastgelegd op maximum 1,1 %. De bonus kan dus bovenop de maximale loonsverhoging toegekend worden.

Om deze bonus in te voeren moet u als werkgever collectieve doelstellingen bepalen die door al uw werknemers of een door een categorie van werknemers binnen een bepaalde periode moeten bereikt worden. Als de doelstellingen tijdig worden bereikt dan krijgen uw werknemers een bonus. Let er wel op dat deze doelstellingen nooit individueel mogen zijn en ook niet vanzelfsprekend. U kan dit systeem trouwens niet zomaar invoeren. U moet een specifieke procedure volgen en het plan invoeren bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij toetredingsakte.

Zolang de bonus niet hoger is dan 3255 euro (2017) dan moet de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent  betalen op het toegekende bedrag. De werkgever betaalt een patronale bijdrage van 33 procent.

Voor de fiscus hoeft er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag van 2830 euro (2017) niet wordt overschreden. Het fiscale grensbedrag wordt bekomen na inhouding van de solidariteitsbijdrage van de werknemer.

Ontdek meer over alternatieve verloning