Het einde van het jaar is stilaan in zicht en dus denkt u er als werkgever misschien aan om uw werknemers een sinterklaas- of kerstgeschenkje te geven. De vraag is natuurlijk hoe u dit sociaal en fiscaal best aanpakt.

Als werkgever heeft u de keuze tussen het geven van een geschenk in natura, zoals een fles champagne of chocolade, uw werknemer geld storten of hem een geschenkcheque geven. Om op de waarde van het geschenk geen sociale bijdragen en geen bedrijfsvoorheffing te betalen moet u bepaalde voorwaarden naleven.

Geen sociale bijdragen

Om geen sociale bijdragen te betalen moet het geschenk of de geschenkcheque worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag niet hoger zijn dan 35 EUR per jaar, per werknemer. Heeft de werknemer kinderen, dan mag het bedrag met 35 EUR per kind ten laste verhoogd worden. Als het bedrag van het geschenk hoger is of de geschenken worden voor een andere gelegenheid dan de eindejaarsfeesten aangeboden dan kan dat de werknemer veel geld kosten. Hij zal dan sociale bijdragen moeten betalen op de totale waarde van het geschenk of de geschenkcheque.

Geen belastingen

Er zijn nog meer voordelen voor u als werkgever en voor de werknemer. Onder bepaalde voorwaarden stelt de fiscus de geschenken vrij van belastingen en worden ze als aftrekbare beroepskosten beschouwd. Om van dit voordeel te genieten mag het bedrag van het geschenk niet hoger zijn dan 35 EUR per werknemer per jaar (eventueel te verhogen met 35 EUR per kind ten laste van de werknemer). En moet het geschenk aan alle personeelsleden worden toegekend. De fiscus blijkt op het vlak van timing soepeler te zijn dan de sociale zekerheid want het geschenk mag ook op andere jaarlijkse gebeurtenissen dan de eindejaarsfeesten worden gegeven, zoals het feest van de patroonheilige van de sector of een verjaardag.