Binnenkort nemen heel wat van uw werknemers verlof en gaat u misschien een beroep doen op studenten. Sinds begin dit jaar mogen studenten 475 uren werken tegen verminderde RSZ-bijdragen (solidariteitsbijdrage) in plaats van de 50 arbeidsdagen vroeger. In 5 topics vat Group S de regels rond studentenarbeid nog eens samen.

 

1. Solidariteitsbijdrage

In uw bedrijf studenten inschakelen kan voor u als werkgever erg interessant zijn, want elke student mag per jaar 475 uren werken tegen verminderde sociale bijdragen. Gedurende deze periode moeten op het loon van de prestaties van de student geen gewone sociale zekerheidsbijdragen ingehouden worden, maar enkel een solidariteitsbijdrage.

2. Uren versus dagen

Tot vorig jaar werd er niet in uren geteld maar in dagen. In totaal had een student toen recht op 50 arbeidsdagen aan verminderde RSZ-bijdragen. De nieuwe regeling in uren maakt studentenarbeid flexibeler en is dus een flinke verbetering. Als een student nu bijvoorbeeld maar 3 uren op een dag werkt, dan moet u maar 3u in mindering brengen van de in totaal 475 uren. Vroeger werd er ook al werkte de student maar 3 uren, toch een hele dag in mindering gebracht.

3. Dimona

Aan de vrijstelling van RSZ zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mag de student niet meer dan 475 uren per jaar werken en moet u als werkgever tijdig een Dimona-aangifte uitvoeren. De Dimona moet uiterlijk op het ogenblik dat de prestaties aanvangen ingediend worden. Als u de Dimona-aangifte rechtstreeks op de website van de RSZ uitvoert, krijgt u daarna onmiddellijk de bevestiging dat de Dimona niet laattijdig is en dat de uren van het studentencontingent zijn gereserveerd.

Een goede tip voor u als werkgever is om de Dimona-aangifte op voorhand in orde te brengen. Vermits een student in totaal maar 475 uren aan de verminderde RSZ-bijdragen mag werken is het belangrijk om al uren te reserveren, misschien bent u niet de enige werkgever van deze student.

Om na te gaan hoeveel uren nog beschikbaar zijn, vraagt u aan de student om via de applicatie student@work een attest met daarop het resterend aantal uren af te drukken. U vraagt dit attest best voor er een overeenkomst wordt gesloten. Zo bent u perfect op de hoogte van de stand van zaken bij de aanwerving. De student kan u ook een toegangscode geven waarmee u zich kan aanmelden op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialezekerheid.be) om het aantal resterende uren kan bekijken.

4. Loon

Een student heeft recht op hetzelfde loon als de andere werknemers in dezelfde categorie. U moet dus het loon zoals vastgelegd in de sector betalen tenzij er voor studentenarbeid andere afspraken zijn gemaakt binnen de sector.

5. Arbeidsovereenkomst

In principe moet u bij de aanwerving een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten opstellen met daarin enkele verplichte vermeldingen. Dit moet ten laatste op het ogenblik dat de student in dienst treedt en voor elke student afzonderlijk gebeuren. U moet de studentenovereenkomst gedurende 5 jaar bewaren.

Natuurlijk kunt u het modeldocument studentenovereenkomst van Group S gebruiken.

Op de eerste werkdag moet de student ook een afschrift van het arbeidsreglement ontvangen en laat u hem een ontvangstbewijs ondertekenen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Lees dan meer info over de regels rond studentenarbeid.