CEO’s en managers die willen investeren in hun werknemers om hun aandacht op veiligheid te vestigen, creëren draagvlak voor een goede veiligheidscultuur.

Terecht om hierin te investeren, want veiligheid draagt enorm bij tot het imago en de professionaliteit van een bedrijf en haar medewerkers. Investeren in preventie van arbeidsongevallen en professionalisering op dit vlak is vaak ook van strategisch belang. In deze zin zal het echt ter harte nemen van veiligheid en welzijn op het werk op alle niveaus van de organisatie geld opbrengen, als bonus op het gespaarde leed wat natuurlijk de primaire opbrengst is.

Naast een boost in imago zijn er ook heel wat kosten te besparen. Bijvoorbeeld de kost van arbeidsongevallen en absenteïsme. Andere kosten zijn gerelateerd aan bijna-ongevallen, EHBO ongevallen, enz. Worden deze ongevallen rigoureus doorgegeven? Worden deze kosten structureel gemeten in relatie tot productiviteit en efficiëntie? Vaak gaat het om een verborgen kost, die mogelijk kan deel uitmaken van de KPI’s.

NOA Trainings vindt het uitermate belangrijk dat de boodschap die we overbrengen aan uw werknemers en collega’s de visie, strategie en doelstellingen van het bedrijf bekrachtigen. Wanneer u opteert voor het veiligheidstraject met NOA Trainings, is het voor ons nog belangrijker dat het operationeel leiderschap de belangrijkste vragende partij is voor de opleiding en onze aanpak; immers, een opleidingstraject dat door hen niet als belangrijk en positief beleefd wordt, heeft maar weinig kans op slagen.