In België staat ondernemen niet alleen voor meer zaken doen en innoveren maar ook voor kosten en specifieker uw personeelskosten onder controle houden.

België, het land van de hoogste loonkost en belastingdruk in de wereld, waar de ondernemers continu op de kleintjes moeten letten, waar bedrijfsadviseurs zeer waardevol zijn om u te informeren over mogelijkheden om kosten te besparen, waar u zelf geen tijd heeft om alle mogelijkheden te kennen.

Een weinig gekende mogelijkheid om personeelskosten te verlagen en toch u werknemers een fiscaal interessante beloning te geven, is de buitenwettelijke kinderbijslag.

  1. Sociale Zekerheid
    Aanvullingen toegekend op kinderbijslag worden niet als loon beschouwd en zijn daarom niet onderworpen aan de RSZ-bijdragen. Voor bedienden lopen de RSZ-bijdragen voor de werkgever al gauw op tot 30%. Voor de werknemer-bedienden bedraagt het voordeel 13,07%.
  2. Bedrijfsvoorheffing
    Voor de werknemer wordt de buitenwettelijke kinderbijslag als voordeel alle aard beschouwd en zijn deze ook als dusdanig belastbaar.
  3. Opstellen Collectieve of Individuele overeenkomst
    Een addendum of overeenkomst tussen werkgever en werknemers is aan te raden om de toepassingen en vormvoorwaarden schriftelijk te formaliseren.

Voorbeeld
U wil uw werknemer met kinderen een buitenwettelijke kinderbijslag geven van bijvoorbeeld 600 euro per kind per jaar.

Loonkost         780 euro                                     Loonkost kinderbijslag 600 euro
Brutoloon wn   600 euro                                     Brutoloon wn              600 euro
RSZ wn           -78 euro                                      RSZ wn                         0 euro
BV wn(30%)  -156 euro                                     BV wn(30%)              -200 euro
Nettoloon       366 euro                                     Nettoloon                    400 euro

Conclusie: De werkgever bespaart 30% loonkost en de werknemer krijgt 9,3% meer nettoloon.

Wilt u meer informatie over dit artikel en dit ook implementeren in uw bedrijf dan kan het bizzPointteam u in contact brengen met een expert. Door een eenvoudige vraag te stellen via onderstaande link helpen wij u meteen verder. En vergeet niet, vragen stellen kost niets!