Er is de afgelopen maanden al veel gespeculeerd en geschreven over de aanpassing van de fiscaliteit in hoofde van ondernemingen die bedrijfswagens met tankkaarten toekennen aan werknemers.

Nu is er enige verduidelijking gekomen nadat het ontwerp van Programmawet op 22 december door de Kamer werd aangenomen.

Hieronder zetten we enkele zaken op een rijtje. Uiteraard laat U zich het best adviseren door specialisten ter zake in functie van uw specifieke situatie.

Wat opvalt, is dat onder Hoofdstuk 1 van de fiscale bepalingen het artikel 67 de titel “Tankkaarten en andere brandstofkosten” draagt. In het wetsartikel wordt echter niet specifiek meer verwezen naar tankkaarten, maar naar situaties waarin de onderneming brandstofkosten verbonden met het persoonlijk (dus niet-professioneel) gebruik door de werknemer van het hem/haar ter beschikking gestelde voertuig ten laste neemt.

Het is dus niet zo dat tankkaarten op zich geviseerd worden, maar élke tussenkomst door de werkgever – op welke manier dan ook, bijvoorbeeld ook via onkostennota’s – in de brandstofkosten voor privé-verplaatsingen.

Wat is concreet het toepassingsgebied van de gewijzigde fiscaliteit?

Het betreft enkel voertuigen die door een onderneming (al dan niet kostenloos) ter beschikking worden gesteld van personeelsleden (of bedrijfsleiders) en waarvoor deze laatsten een belastbaar voordeel van alle aard krijgen aangerekend.

Wat zijn de wijzigingen die worden doorgevoerd?

Zij komen neer op een verhoging van de verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting door volgende ingrepen:

  • In de berekeningsbasis wordt de eventuele persoonlijke bijdrage van de werknemer niet meer afgetrokken.
  • Het percentage van de verworpen uitgave wordt van 17pct. opgetrokken naar 40pct. “wanneer de brandstofkosten verbonden met dit persoonlijk gebruik geheel of gedeeltelijk door de vennootschap ten laste zijn genomen.”
  • Verder zullen deze verworpen uitgaven niet meer afgetrokken kunnen worden met eventuele verliezen van het boekjaar.

Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 januari 2017.

Uw Total tankkaart wordt dan ook niet minder aantrekkelijk dan andere middelen wanneer u brandstofkosten voor niet professionele verplaatsingen met ter beschikking gestelde bedrijfsvoertuigen van uw werknemers ten laste neemt.

Informeer u in elk geval grondig bij uw experten in de materie.

Het spreekt voor zich dat wij u verder op de hoogte houden.