Voor een onderneming kan de kost van een verkeersongeval enorm zwaar doorwegen. Voor het individuele slachtoffer en zijn naasten zijn deze ongevallen soms dramatisch.

Wat doen de meeste Vlaamse ondernemers, vlooteigenaars, vandaag  al om verkeersongevallen te voorkomen?

Verkeersveilige bedrijfsvloten

VHS Verzekeringen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseerden recentelijk een enquête over hoe de ondernemer zijn verkeersveiligheid kan verbeteren.

Wanneer we de gemiddelden van alle antwoorden op de enquête analyseren, dan vindt de bedrijfsleiding volgende 5 zaken het meest relevant:

  1. Veiligheidsinstructies in de Car Fleet Policy.
  2. Gestructureerde rapportage omtrent de frequentie en aard van de verkeersongevallen.
  3. Stimuleren en sensibiliseren inzake nultolerantie voor rijden onder invloed.
  4. Het ondernemen van gepaste acties bij specifieke verkeersongevallen.
  5. Stimuleren van monitoring-evaluatie-feedback-opleiding en training inzake het rijgedrag van de bestuurders.
Bent u benieuwd naar meer detail of wenst u uw individuele scores te vergelijken met deze van andere bedrijven?
Neem dan contact met ons op via de contactpersoon.