Het aanvullend pensioen vertegenwoordigt bij veel Belgen een aardig onderdeel van hun vermogen. Deze gelden worden meestal beheerd door een verzekeringsmaatschappij en worden uitgekeerd als een kapitaal ten vroegste bij pensionering. Door de lage rentestand (en dus lagere opbrengsten) en de interesse van de gemiddelde Belg in vastgoed worden er meer en meer wegen gezocht om de pensioenreserves reeds voordien aan te spreken en te investeren in een onroerend goed.

Welke mogelijkheden biedt het VAPZ, uw RIZIV-toelage, groepsverzekering en individuele pensioentoezegging als financiering voor uw vastgoeddroom?

Voorwaarden

Vooreerst dient u als privépersoon vandaag of in de toekomst een onroerend goed in volle eigendom of in vruchtgebruik te bezitten. Het gaat dus niet om vastgoedinvesteringen via de vennootschap of als naakte eigenaar.
Een andere voorwaarde is dat het onroerend goed gelegen moet zijn in de Europese Economische Ruimte (EER). De EER omvat meer bepaald de Europese Unie (alle 28), inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Uw chalet in Zwitserland kan u dus niet via uw aanvullend pensioen financieren.

U kan investeren in een verbouwing, uitkoop van een zaken- of huwelijkspartner, nieuwbouw, renovatie, zwembad, tweede verblijf, beleggingsappartement dat u verhuurt, studentenkot, seniorenflat, terugbetaling van een lening, etc.

Er zijn 3 mogelijkheden om via uw aanvullend pensioen in vastgoed te investeren:

1. Systeem van het voorschot:

Dit systeem is enkel mogelijk voor diegene die reeds een pensioenpotje bij elkaar gespaard heeft of dit via een grote éénmalige som (backservicepremie) in één keer kan financieren.

Voorbeeld: U heeft een bedrag van 100.000 euro op uw pensioenrekening als verworven reserve. Naargelang de verzekeraar en de verzekeringscombinatie kan u tussen de 60% en de 75% van dat bedrag opvragen als voorschot. Dit betekent dat u maximaal 75.000 euro ter beschikking krijgt om privé investeringen te doen, te renoveren of vervroegd af te betalen.

Welke vergoeding voor de verzekeringsmaatschappij staat hier tegenover?  Er bestaan 3 manieren:

 • Renteloos of interestvrij voorschot:
  • U krijgt geen rendement meer op uw opgenomen voorschot. In dit voorbeeld bedraagt dit voorschot 75.000 euro.
  • De resterende 25.000 euro (=geblokkeerde reserve) blijft verder oprenten aan originele rentevoet (+ eventueel winstdeelname).
  • Er wordt een kost aangerekend van maximum 1% op het opgenomen bedrag, in dit voorbeeld 750 euro per jaar. Deze kost moet u niet zelf privé betalen maar wordt afgehouden van het rendement op het resterende bedrag.
  • Cashflow: privé enkel in, geen out
  • De kost is bij de meeste verzekeraars vastgelegd bij de start van het contract. Vraag dit na op voorhand. Wij kunnen dit voor u doen, dus aarzel niet om contact op te nemen met ons.
 • Interestbetalend:
  • U behoudt uw rendement op de volledige pensioenreserve.
  • U betaalt privé een interest die zal variëren naargelang het rendement dat u geniet op uw pensioengelden, verhoogd met een extra vergoeding voor de verzekeraar.
  • Deze vergoeding wordt bij het afsluiten van het contract bepaald. Vraag dit na op voorhand. Wij kunnen dit voor u doen, dus aarzel niet om contact op te nemen met ons.
  • De interesten die u privé betaalt zijn aftrekbaar van uw onroerend inkomen Deze kan u dus mee in rekening brengen in uw aangifte van personenbelasting.

 • Interestkapitaliserend:
  • U behoudt uw rendement op de volledige pensioenreserve.
  • Er wordt een interest aangerekend die zal variëren naargelang het rendement dat u geniet op uw pensioengelden, verhoogd met een extra vergoeding voor de verzekeraar.
  • Deze vergoeding wordt bij het afsluiten van het contract bepaald.
  • Deze interesten betaalt u dus niet maandelijks. Ze worden gekapitaliseerd en aan het einde van het contract verrekend. Deze zijn niet aftrekbaar in de personenbelasting.

Welke voordelen biedt het systeem van het voorschot? Eerst en vooral is het een zeer soepel krediet. Uw gelden zijn bovendien zeer snel beschikbaar. Meer nog, u kan vervroegd terugbetalen en er komen geen notaris-, hypotheek- en andere kosten bij kijken. Tot slot kan u ook gebruik maken van dit systeem na de betaling van een backservice of een eenmalige inhaalpremie.

2. Inpandgave

Bij de onderhandeling met een potentiële kredietgever dient u mogelijks extra waarborgen op tafel te leggen. Hiervoor kan u uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging gebruiken. De begunstigde wordt dan de bank of verzekeringsmaatschappij die als eerste aanspraak kan maken op de pensioenreserves indien het krediet nog niet is afbetaald.

3. Wedersamenstelling of 2de pijlerkrediet

Zelfs indien u nog geen pensioenreserves heeft opgebouwd, kan u reeds uw eindbedrag van uw pensioenkapitaal belenen of ter beschikking gesteld krijgen.

Voorbeeld: U start vandaag met een individuele pensioentoezegging. Deze IPT heeft een eindkapitaal van 250.000 euro wanneer u de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Afhankelijk van de verzekeraar kan u tussen de 80% en zelfs 100% van het eindkapitaal nu reeds gebruiken om te investeren in vastgoed.

U betaalt jaarlijks de fiscaal aftrekbare premies via uw vennootschap. Daarnaast stelt de verzekeringsmaatschappij u onder de vorm van een aflossingsvrij of bulletkrediet het eindkapitaal van 250.000 euro ter beschikking. U dient dan jaarlijks een interestvergoeding te betalen in functie van de marktrente op het moment dat u het eindkapitaal opvraagt (dit wordt dus niet contractueel vastgelegd).

Momenteel (eind 2015) bedraagt deze marktrente afhankelijk van de looptijd en verschillende andere parameters (quotiteit, schuldsaldoverzekering, korting brandverzekering, korting klant, …) tussen de 2% à 3%.
Deze interest betaalt u privé en hiermee kan u uw onroerend inkomen neutraliseren (lees aftrekken als kost van uw onroerend inkomen in de personenbelasting). De kost van de interest wordt hierdoor in het gunstigste geval gehalveerd.
De verzekeringsmaatschappij heeft geen zekerheid dat u het eindkapitaal zal opbouwen via hen en zal daarom een hypotheek wensen op een in België gelegen onroerend goed. Dit hoeft wel niet hetzelfde pand te zijn.

Wat zijn de voordelen van het 2de pijlerkrediet?

U geniet nu reeds van het eindkapitaal van uw aanvullend pensioen terwijl u enkel de interesten betaalt die fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Zo bouwt u ook uw aanvullend pensioen op via aftrekbare premies en geniet u van de meerwaarde en eventueel de huurinkomsten van het onroerend goed. Bovendien kan u vervroegd terugbetalen zoals  bij een klassiek privé hypothecair krediet (vergoeding van 3 maanden interest).

Wat zijn de nadelen van het 2de pijlerkrediet?

U betaalt geen kapitaal terug, maar enkel de interesten.

Tot slot:

De voorschotten en leningen moeten worden terugbetaald zodra de betreffende onroerende goederen uit het vermogen van de werknemer of bedrijfsleider verdwijnen.

U kan dit niet combineren met een investering in tak 23 beleggingsfondsen, maar enkel met zogenaamde tak 21 vastrentende pensioenoplossingen. De uitzondering is Allianz die wedersamenstelling via tak 23 beleggingsfondsen toestaat.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis, op ons kantoor of via telefoon.

Onze lijst bestaat uit AG, AXA, Allianz, Baloise, Ergo Life, Generali, Vivium en Delta Lloyd.  Stuur een mailtje naar info@mysavings.be en we bezorgen u vrijblijvend een gedetailleerd overzicht of klik hier naar het overzicht.