Uitkering aanvullend pensioen en wettelijk pensioen

De uitkering van een aanvullend pensioen wordt pas toegestaan vanaf de wettelijke pensionering. Onder wettelijke pensionering, verstaat de wetgever het stopzetten van de beroepsactiviteit die aanleiding heeft gegeven tot de opbouw van een wettelijk pensioen.

Dit betekent dat uw pensioenkapitaal dat u opbouwt via groepsverzekering, IPT, VAPZ en RIZIV slechts kan ontvangen op moment van opname van uw wettelijk pensioen, momenteel 65 jaar. De pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Deze maatregel die ingegaan is per 1 januari 2016 is ook geldig voor bestaande pensioenplannen, deze zullen indien nodig verplicht dienen te worden aangepast. (Deze regels zijn dus niet van toepassing op uw pensioensparen en langetermijnsparen).

Overgangsbepalingen

De wet voorziet in een aantal overgangsmaatregelen om de oudere werknemers die op dit aanvullend pensioenkapitaal rekenen, niet te straff en. Het betreft namelijk de werknemers die in 2016, 55 jaar of ouder zijn. Zij mogen immers hun aanvullend pensioen vanaf 60 jaar ontvangen voor zover de afkoop voorzien wordt in het pensioenreglement. Hierbij een overzicht van deze overgangsmaatregel:

Geboortejaar Leeftijd in 2016 Uitkering van het aanvullend
pensioenkapitaal vanaf
1958 of vroeger 58 jaar of ouder 60 jaar
1959 57 jaar 61 jaar
1960 56 jaar 62 jaar
1961 55 jaar 63 jaar

 

Voorschotten en inpandgevingen

Het recht op voorschot of inpandgeving van verzekeringscontracten blijft behouden. Wel legt de wetgever op dat de nieuwe voorschot- of inpandgevingsakten geen einddatum bepalen vóór de wettelijke pensioenleeftijd. Dus dient eventueel uw contract aangepast te worden.