Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe verstrengde regels met betrekking tot de uitkering van een groepsverzekering of VAPZ.De uitbetaling daarvan wordt nl. sterk aan banden gelegd. Wat betekent dat nu concreet in de praktijk?

Uitkering wordt verlaat!
Samen met wettelijk pensioen! Dat is kortweg inderdaad de nieuwe algemene regel die net vóór Kerstmis in het Staatsbladverschenen is. De aanvullende pensioenen van de zgn. tweede pijler mogen m.a.w. pas uitbetaald worden op de datum van hetwettelijk pensioen. Concreet heeft dit dus betrekking op de uitkering van een groepsverzekering van een individuelepensioenuitkering of IPT en van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of VAPZ.

Pas op mijn 67ste?
Dat zal voor velen inderdaad het geval zijn. De wettelijke pensioenleeftijd wordt stelselmatig immers verhoogd en
zal op termijn effectief bepaald zijn op 67 jaar. Is dat ook in uw concrete situatie het geval, dan betekent dit meteen dat u ook tot dan zalmoeten wachten om uw groepsverzekering te kunnen laten uitbetalen…
Tip. Om uw eigen wettelijke pensioenleeftijd te kennen, volstaat het sinds kort om in te loggen met een kaartlezer op http://www.mypensioen.be.

Mijn contract zegt tot 60 jaar!
Helaas, er is geen rekening gehouden met de reeds lopende afspraken. Loopt uw groepsverzekering m.a.w. tot
uw 60ste, maar kunt u pas effectief met wettelijk pensioen op uw 65ste, dan zal u ook tot uw 65ste moeten wachten om de uitkering van uwgroepsverzekering te kunnen ontvangen.

Contract zegt 65 en pensioen op 63?
Dan speelt de nieuwe regeling eigenlijk in uw voordeel. De nieuwe regel zegt immers ook dat een groeps-
verzekering uitbetaald moet worden zodra iemand zijn wettelijk pensioen opneemt. Gaat u dus effectief met pensioen op 63 jaar, dan moet uw groepsverzekeraar u uw uitkering uitbetalen, ook al loop het contract in feite nog tot uw 65 jaar.

Uw eigen kapitaal dus geblokkeerd… ?
U kunt er niet meer vroeger aan? Dat klopt! U bent uw kapitaal uiteraard niet kwijt, godzijdank, maar die droomreis op uw 60ste met het kapitaalvan uw groepsverzekering zal u dus wel even moeten uistellen. Uw groepsverzekering wordt m.a.w. een geblokkeerd spaarpotje. U heeft het wel,maar u kunt er niet meer aan op het moment waarop u dat zelf had voorzien…

Tenzij voor vastgoed!
Daar is inderdaad niets aan gewijzigd. U kunt m.a.w. nog wel altijd een zgn. voorschot vragen op de uitkering van
uw groepsverzekering, zij het dat de besteding van dat voorschot dan niet volledig vrij is. Zo’n voorschot kan immers alleen als u daarvastgoed mee wilt kopen, bouwen of verbouwen. Die rondreis door Amerika kunt u zo dus ook niet financieren…

Tenzij u dit jaar 55 jaar of ouder bent, mag uw groepsverzekering pas uitbetaald worden op de datum van uw wettelijk pensioen, ook alloopt uw contract maar tot uw 60ste. Wilt u uw kapitaal toch vroeger kunnen besteden, dan kan dat alleen nog door een voorschot op te vragen voor een vastgoedtransactie.

Maak kennis met VHS Verzekeringen