Als zelfstandige moet je rekening houden met een klein wettelijk pensioen! Hiervan leven is onmogelijk waardoor je verplicht wordt om na te denken over manieren om je pensioen aan te vullen. Welke vragen moet je stellen om er aan te beginnen?

Hoeveel inkomen wil ik?

Je wil minstens je levensstandaard behouden en desgewenst ook je maandelijks gekend netto inkomen. Je kosten voor kinderen, afbetalingen vallen weg maar aan de andere kant heb je tijd voor je vrijetijdsbehoefte in te vullen, een mooie wagen privé aankopen, een onverwachte ziekte en om grote reizen te maken. Hier moet je vandaag rekening mee houden wat betekent dat deze luxe al snel 1000 euro kost bovenop je wettelijk pensioen.

Hoelang wil ik dit bijkomende inkomen?

U moet dit extra inkomen aanvullen tot uw dood! In u pensioenplanning hou je best rekening met een hogere leeftijd dan de sterftetabellen om risico’s te vermijden.

Hoeveel kapitaal moet ik in reserve hebben?

Zodra u weet welk extra netto inkomen u wenst en hoeveel zekerheid u in tijd wil opbouwen, kan u dit vertalen naar een doelkapitaal. Een belangrijke factor is of u het doelkapitaal wilt opleven of dat u van de rente, dividenden wil leven en u kapitaal wil behouden voor de volgende generatie.

Wat is mijn te verwachte opbrengst uit dit doelkapitaal?

Dit hangt dan weer af van u risicoprofiel. Als u extreem defensief bent, zal u te verwachten opbrengst eerder laag zijn (1%-2%) en zal als gevolg u doelkapitaal zeer groot moeten zijn. Aan de andere kant indien u een evenwichtige portefeuille uitbouwt, moet een rendement op lange termijn van 5% haalbaar zijn.

U kent nu uw doelkapitaal! Hoe begin ik eraan om dit op te bouwen?

Best dat u met een cirkeldiagram (% verdeling) begint en de volgende beleggingformules in kaart brengt en het rendement per categorie berekent tot uw pensioenleeftijd.

Risico van links( laag) naar rechts (hoog):

Spaarboekje – VAPZ/IPT (tak21) – fiscaal pensioensparen (privé) – Obligaties -gemengde beleggingsfonden – Aandelen

Case: U wil vanaf 60 jaar op pensioen gaan met een uitkering van 1000 euro per maand uit uw kapitaal en dit tot u de leeftijd van 85 jaar bereikt.  U heeft dan ongeveer een kapitaal van 250.000 euro nodig om op te souperen.

Slotconclusie: Indien ook u een goed leven ambieert tijdens u pensioen, schiet u best nu in actie! Wilt u in contact komen met één van onze experten voor een goed pensioenplan? Neem met mij contact op via kurt.eerdekens@bizzPoint.be