Spaarrekeningen brengen niets meer op… Je denkt aan investeren in onroerend…

Je bezocht de Second Home beurs en besliste tot de aankoop van een tweede verblijf in de Provence, een vakantiewoning in Spanje, of een appartement aan zee.

Hoe kan je nu dit tweede verblijf best financieren? We geven je 6 mogelijkheden.

1. Een klassiek woonkrediet

Een tweede verblijf in België kan je op de klassieke manier financieren door een gewoon woonkrediet of hypothecaire lening. Het aan te kopen tweede verblijf of een andere eigendom in België gelden als waarborg.

Voor een tweede verblijf in het buitenland kan je ook bij een Belgische bank terecht, als zij hypotheek kan nemen op een eigendom in België.

De meeste banken lenen je de aankoopprijs, zodat je de notaris-, hypotheek- en registratiekosten zelf moet betalen. Er zijn echter nog mogelijkheden om deze mee op te nemen in je lening. Je kan ons hiervoor raadplegen.

2. Een heropname van een bestaand woonkrediet

Betaalde je al voldoende af op een bestaand woonkrediet, bijvoorbeeld voor gezinswoning, dan kan je aan de bank een heropname vragen.

Hierdoor betaal je geen notaris-, hypotheek- en registratiekosten. Je nieuwe krediet voor je tweede verblijf zal aan de rentevoeten van vandaag afgesloten worden. De looptijd van je lening zal wel beperkt zijn tot de geldigheid van de oorspronkelijke hypotheek. Dit is 30 jaar sedert het aangaan van je eerste lening.

3. Een voorschot op je groepsverzekering

Bouwde je al een mooi kapitaal op in je groepsverzekering, dan kan je dat ook gebruiken voor de aankoop van je tweede verblijf. Je neemt dan een voorschot op het opgebouwde pensioenkapitaal. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kan dat voor 60% tot 75% van het opgebouwde kapitaal.

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, en er zijn ook varianten in intrestbetaling.

Lees hierover meer in mijn blog die specifiek aan dit onderwerp gewijd is.

4. Een lening met je groepsverzekering in pand

In heel wat gevallen is het voordeliger om geen voorschot op je groepsverzekering op te nemen, maar om ze in pand te geven.

Is het opgebouwde kapitaal voldoende groot, dan kan je door deze inpandgeving de kosten van een hypotheek vermijden.

Deze inpandgeving is tevens een mogelijkheid om een lagere quotiteit (verhouding tussen het leningsbedrag en de waarborg voor de bank) te realiseren, en om daardoor een lagere rentevoet te bekomen.

Lees hierover meer in mijn blog die specifiek aan dit onderwerp gewijd is.

5. Een bulletlening gekoppeld aan een IPT (Individuele Pensioentoezegging)

Je bent zelfstandig en werkt via een vennootschap? Ja kan je lening grotendeels laten betalen door je vennootschap, en dit op een fiscaal vriendelijke manier.

Je sluit een bulletlening, of eindetermijnlening af, waarbij je enkel intresten en geen kapitaal betaalt. Deze intresten betaal je privé.

Daarnaast sluit je vennootschap een IPT-contract af. Dat zorgt ervoor dat je tegen pensioenleeftijd een kapitaal opbouwt dat de lening zal terugbetalen. De premies in dit IPT-contract zijn een aftrekbare kost voor de vennootschap. Bovendien moeten daar geen bedrijfsvoorheffing of sociale zekerheidsbijdragen op betaald worden.

Er zijn een aantal voorwaarden te vervullen. Je moet onder andere de 80%-regel respecteren. Dit wil zeggen dat je pensioen (inclusief een fictieve rente op het opgebouwde pensioenkapitaal in je IPT) niet meer mag bedragen dan 80% van je laatste netto wedde.

In vergelijking met alle andere formules, waarbij de terugbetaling volledig privé gedragen wordt, is deze formule absoluut een aanrader.

6. Een financiering in het buitenland

Tenslotte is het voor een tweede verblijf in sommige Europese landen ook mogelijk om ter plaatse een lening af te sluiten.

Dit kan bij een lokale bank. Het kan soms via een Belgische bank die een oplossing heeft voor bepaalde landen.

Wat is nu voor jou de beste manier om je tweede verblijf te financieren?

Hoe kies je uit deze 6 oplossingen?

Dit is afhankelijk van je eigen situatie: heb je al onroerend goed? Welke kredieten heb je lopen? Heb je een groepsverzekering of IPT? Ben je zelfstandig of loontrekkend? Enz…

Heb je een concreet project? Bel mij 0495 59 01 79 of mail op herman.bruyland@konsilas.be.