Cookiebeid

1. Over dit cookiebeleid

1.1.  Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

BizzPoint vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar het kennisplatform kan bekijken, lezen of beleven via diverse mediakanalen. BizzPoint wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de bizzPoint community worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemmakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst bizzPoint u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. BizzPoint wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. BizzPoint heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

1.2.  Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alles binnen de bizzPoint community, met name de websites en internetdiensten die bizzPoint aanbiedt en die toegang geven tot de community en het kennisplatform.

1.3.  Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

BizzPoint – Sharing Knowledge, afgekort bizzPoint bvba, met maatschappelijke zetel te C-mine 12, 3600 Genk. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het vermelde adres of op het e-mailadres info@bizzpoint.be.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van de bizzPoint community te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens bizzPoint van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

BizzPoint kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op het kennisplatform en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal bizzPoint u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen.

2. Over cookies

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2.  Welke cookies worden waarvoor binnen de bizzPoint community gebruikt?

De cookies die voor de bizzPoint community worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.   

Hoe lang de cookies blijven bestaan?

  • Tijdelijke cookies: tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.
  • Permanente cookies: permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

  • Eerstepartijcookies: eerstepartijcookies zijn cookies die bizzPoint beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte kennisplatform.
  • Derdepartijcookies: derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de community. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een bizzPoint-account aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Waarvoor dienen de cookies?

  • Noodzakelijke functionele cookies: noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u het platform op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, zoals de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.
  • Performantie-Analyse cookies: bizzPoint gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven bizzPoint inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is bizzPoint in staat structuur, navigatie en inhoud van het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van bizzPoint of in het kader van onderzoeken waaraan bizzPoint deelneemt.
  • Sociale media cookies: het platform kan zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via het kennisplatform getoond wordt. Verder kan bizzPoint content binnen de community door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via het platform cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
  • Overige cookies: in deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is bizzPoint in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
  • Onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via het platform getoond worden. Mocht u op het platform cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

2.3. Hoe kan u het gebruik van cookies op het platform weigeren of beheren?

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer (Microsoft Windows), Firefox (Mozilla), Chrome (Google), Safari (Apple).