Privacybeleid

Over het privacybeleid

Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

BizzPoint vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om het kennisplatform te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. BizzPoint wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. BizzPoint vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bizzPoint-diensten. Dat gaat over: de ‘bizzPoint community’, met name de websites en internetdiensten die bizzPoint aanbiedt en die toegang geven tot de community.

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?

bizzPoint – Sharing Knowledge, afgekort bizzPoint bvba, met maatschappelijke zetel te C-mine 12, 3600 Genk. In deze voorwaarden wordt naar ‘bizzPoint’ ook verwezen met ‘wij’. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op vermelde adres of op het e-mailadres: info@bizzpoint.be.

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies binnen de bizzPoint community gebruikt worden en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

BizzPoint kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op het kennisplatform en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Waarom verzamelt de bizzPoint uw persoonlijke gegevens?

BizzPoint verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren. We vinden het belangrijk de juiste kennis, experten en andere content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Op welke manier verzamelt bizzPoint uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt om van bepaalde bizzPoint-diensten en community gebruik te kunnen maken, zal u een bizzPoint of expert-account dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, expertise en pasfoto. Deze gegevens worden opgeslagen in uw bizzPoint-profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.
Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor één van onze formules of een bizzPage (eigen pagina), zal u gevraagd worden bepaalde gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u zich registreert via het platform, een e-mail stuurt met vragen of klachten over onze diensten, e-mail of ander bericht te sturen, of een bizzPoint-evenement bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de bizzPoint community.

We verzamelen gegevens van het kennisplatform die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een blog of een vlog op onze websites bekijkt. Op deze manier kunnen we de bizzPoint community aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe het kennisplatform wordt gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over: 

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u het platform gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.    

BizzPoint maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van bizzPoint.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen indien u zich binnen de community aanmeldt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op het kennisplatform, geeft u de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.
Standaard gaat het hier om de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan uw bizzPoint of expert-profiel in het geval ze daar ontbreken. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. BizzPoint zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons.

BizzPoint-community is een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.

Verzamelt de bizzPoint ook persoonlijke gegevens van minderjarigen?

Gelet op de bijzondere aandacht die kinderen in een online omgeving moeten krijgen, voert de bizzPoint een strikt beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens van minderjarigen. Zo verzamelt de bizzPoint in principe geen gegevens van minderjarigen.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om de bizzPoint-diensten te kunnen verlenen gebruiken we de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de bizzPoint-community. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de bizzPoint community, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Om u te herkennen als bizzPoint-lid wanneer u de bizzPoint community gebruikt via uw bizzPoint-profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer u de bizzPoint community bezoekt, kennis wenst te delen op het kennisplatform of uw profiel wenst aan te passen zoals bijvoorbeeld uw paswoord of uw pasfoto.

Om de bizzPoint-diensten te kunnen analyseren en verbeteren gebruiken wij de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke bizzPoint-diensten en bizzPoint content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan onze programmamakers en ontwikkelaars geven  om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze bizzPoint-diensten en het kennisplatform voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden.

Om de bizzPoint community en mailings te kunnen personaliseren streeft bizzPoint ernaar om voor iedere gebruiker de bizzPoint community zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan de bizzPoint aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou de bizzPoint bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen. 

Om op de hoogte gehouden te worden van de community, gedeelde kennis en dienstenaanbod van bizzPoint kan bizzPoint contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over evenementen, nieuwe diensten, enzovoort. U kan de bizzPoint ook laten weten als u niet langer wenst dat de bizzPoint u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen kunnen wij gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude, en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de bizzPoint als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

  • Leveranciers van bizzPoint: om onze bizzPoint-diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor de bizzPoint toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. BizzPoint laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie. 
  • Sociale media: bepaalde pagina’s en velden bevatten sociale media–knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. BizzPoint heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door de bizzPoint worden verzameld
  • Autoriteiten: in bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van de bizzPoint te beschermen.
  • Samengevoegde of geanonimiseerde informatie: bizzPoint kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. BizzPoint zal hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of de bizzPoint u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die de bizzPoint over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een bizzPoint profiel beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan u de bizzPoint contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.
U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

BizzPoint vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Update van deze privacyverklaring

BizzPoint zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.