Vanaf 25 mei 2018 moet elke Belgische onderneming in regel zijn met de nieuwe Europese privacywetging (GDPR) rond de bescherming van de persoonlijke informatie van EU-burgers. De wijzigingen die de nieuwe GDPR met zich meebrengen, spelen zich af in alle domeinen waar de onderneming in aanraking komt met de verwerking van persoonsgegevens op structurele wijze.

De nieuwe regeling zal dus hoe dan ook een impact hebben op het payroll- en HR-gebeuren van elke werkgever. Om aan de nieuwe regels rond de GDPR te voldoen en boetes te vermijden zal u zich de komende maanden dus goed moeten voorbereiden en een aantal zaken in uw bedrijf en HR-beleid moeten aanpassen.

Wat moet u als werkgever concreet doen om GDPR compliant te zijn?

  1. Informatie aan werknemers
  2. Register verwerkingsactiviteiten
  3. Aanstellen privacy officer
  4. Datasecurity en –lekken
  5. External compliancy
  6. Internal compliancy

Om bedrijf voor te bereiden op deze nieuwe regeling organiseert Group S samen met Wolters Kluwer een infosessie rond GDPR.

Wat komt er aan bod?
In de introductie plaatsen wij de GDPR binnen de privacy wetgeving en tonen we het belang aan van het aanpassen van uw HR-beleid aan de nieuwe wetgeving.
Daarna bespreekt Meester Hick de impact van de GDPR op het HR-beleid.
Welke zijn de nieuwe rechten van de werknemers wat betreft de huidige privacy wetgeving? Welke nieuwe verplichtingen hebben de werkgevers? Hoe toont u aan dat u GDPR compliant bent? Moet u een Data Protection Officer aanstellen? …

Wolters Kluwer legt u vervolgens uit op welke manier u uw project om GDPR compliant te zijn het best optart en welke tools u daarbij kan gebruiken.

Waar en wanneer:
23 februari 2018
GROUP S – Fonsnylaan 40, 1060 Brussel

Praktische info:
8u30: ontbijt
9u00: start seminarie
10u30: pauze
10u45: deel 2 seminarie
12u30: einde seminarie + broodjeslunch

Prijs:
100 euro (BTW niet inbegrepen)

Schrijf u in voor de infosessie GDPR of lees meer over de nieuwe privacywet binnen HR.