Het internet bewijst reeds lang zijn diensten voor de elektronische handel of e-commerce.
Soms wordt het internet gebruikt voor het bekendmaken van een verkoopsaanbod (bvb. huizen, auto’s …), doch steeds vaker wordt ook via het internet effectief gekocht. Bijvoorbeeld het kopen van boeken, cd’s, video’s en dvd’s via het internet.

Wie koopt en verkoopt via het internet?

Elektronische handel biedt zowel voor producenten als voor consumenten nieuwe perspectieven. Het is echter een feit dat de elektronische handel tussen bedrijven onderling zich sneller ontwikkelt dan de elektronische handel tussen bedrijven en consumenten, hetgeen vooral te maken heeft met een gebrek aan vertrouwen bij de consument.

Nadelen voor de consument?

  • er wordt slordig omgesprongen met zijn privacy. Consumenten staan bijvoorbeeld zeer weigerachtig tegenover het gebruik van kredietkaarten voor e-commerce doeleinden
  • eens hij iets besteld of gekocht heeft wordt hij overstelpt met reclame voor gelijkaardige producten.
  • het bestelde stemt niet overeen met hetgeen hij ontvangt of hij ontvangt een beschadigd product of zelfs helemaal niets.

Bescherming van de consument.

Een aankoop via elektronische weg wordt juridisch beschouwd als een “verkoop op afstand”. Na ontvangst van het bestelde heeft de consument 7 dagen bedenktijd tijdens dewelke hij het ongebruikte goed, op eigen kosten kan terugsturen. De verkoper is dan verplicht om de aankoopprijs terug te betalen.

Er zijn uitzonderingen. Deze regeling geldt niet voor bederfbare producten, producten op maat en voor tijdschriften en dagbladen. Bij audio- en video opnamen en bij computerprogramma’s vervalt de bedenktijd wanneer de verpakking wordt opengemaakt of de verzegeling wordt verbroken, op voorwaarde dat de verpakking het toelaat de inhoud te controleren.

De regeling met betrekking tot de verkoop op afstand moet uitdrukkelijk en schriftelijk aan de consument worden medegedeeld. Bij gebreke aan de vermelding van de 7 dagen bedenktijd (het zogenaamde verzakingsbeding) waarop de consument recht heeft dient deze niets te betalen en niets terug te sturen.

Extra bescherming vindt de consument in de wetten van 11 maart 2003. Bijvoorbeeld: informatie en transparantieverplichtingen, reglementering van reclame en bestrijding van spamming…

U merkt het, naast andere beschermingsmaatregelen is het verzakingsbeding een belangrijk middel ter bescherming van de consument.