We zien de voorbije 20 jaar een massieve expansie van de technologie aangaande de digitalisering. Wetgeving was vaak aan dit fenomeen niet aangepast.
Vandaar de komst van GDPR of the General Data Protection Regulation, beter gekend als de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 24 mei 2016 in werking getreden, doch zal pas op 25 mei 2018 van kracht zijn. De AVG is een verordening met rechtstreekse werking, zodoende dat er geen nationale wetgeving meer nodig is om deze uitwerking te doen vinden in de landen binnen Europa. De verordening op zich geldt als wetgeving.

Deze verordening gaat over het beheer en beveiligen van persoonlijke gegevens van Europese burgers.  De verorderning is bijgevolg ook van toepassing op niet europese bedrijven die omgaan met klantengegevens van europese burgers.  U moet als bedrijf of als organisatie kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u deze beveiligt, onafhankelijk van het gegeven dat u dit beheert in uw eigen datacenter, dan wel in de cloud buiten de EU.

Wat valt er onder persoonlijke data?

Het komt hierop neer : alle informatie gerelateerd aan een natuurlijk persoon. Bv. : foto, mailadres, bankgegevens, naam van een persoon, medische informatie, publicaties op sociale netwerken. Hiertoe worden ook genetische, sociale, culturele, mentale en economische gegevens gerekend.  Het betreft bijgevolg een gevoelige uitbreiding.

Concreet wil dit zeggen dat indien u een kleinschalige webshop hebt of een digitale klantenkaart genereert, u onder de Europese wetgeving valt.

Wat wordt begrepen onder het bijhouden van een dataregister?

Ter zake dient u zorgvuldig bij te houden welke persoonlijke data u bijhoudt, hoe u aan deze data komt en tenslotte met wie u ze hebt gedeeld. Hieromtrent dient u een register bij te houden. Het gaat om een verantwoordelijkheidsvereiste, m.n. dient u als KMO te bewijzen dat u in overeenstemming met de databeschermingsprincipes handelt.

Wij nodigen u uit om hier de enquête in te vullen. Uw antwoorden zullen ons helpen om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. De enquête zal nog geen 5 minuten in beslag nemen en wij danken u voor uw medewerking.

Wenst u meer te weten over de GDPR en waaraan u als KMO dient te voldoen of een consult specifiek op maat van uw bedrijf, contacteer Ingentia-advocaten.