Vennootschapswetgeving

Begrensde aansprakelijkheid voor bestuurders. Een vooruitblik.

De regering legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe vennootschapswetgeving die in de loop van 2018 moet in voege gaan. Een van de nieuwigheden...

Het gebruik van drones: leuk en cool… maar niet zonder (juridische) risico’s!

Heb je als ondernemer al eens overwogen om een drone in te zetten bij je bedrijfsevent? Of wil je luchtfoto’s maken om je bedrijfspagina...

Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade

Als werkgever heeft u het recht om de schade die u lijdt door een zware fout of bedrog van de werknemer te recupereren door...

Eigendommen

Meer

  Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden?

  Heeft u er al eens bij stilgestaan wat uw overlijden kan betekenen voor uw vennootschap of eenmanszaak? Het loont zeker de moeite deze denkoefening...

  Handel en marktpraktijken

  Pop-up verhuring – De kogel is door de kerk

  Na jaren van onduidelijkheid  is de kogel door de kerk: op 17.06.2016 stemde de Vlaamse Raad het “Decreet houdende huur van korte duur voor...

  Kopen en verkopen via het internet

  Het internet bewijst reeds lang zijn diensten voor de elektronische handel of e-commerce. Soms wordt het internet gebruikt voor het bekendmaken van een verkoopsaanbod (bvb....

  Bewijsrecht – Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

  En dat laatste is vaak een probleem als partijen met elkaar hebben onderhandeld in onderling vertrouwen zonder daarbij iets op papier te zetten. Een...

  Personen- en familierecht

  Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk?

  U stapt in het huwelijksbootje. Naast de ontelbare keuzes van feestzaal, kleding, eten, enz., is het aangewezen een weloverwogen keuze te maken inzake het...

  Lees ook