De prijs van zonnepanelen is tijdens de voorbije jaren zeer sterk gedaald. Daarom stellen veel geïnteresseerden zich vandaag de vraag of het niet beter is om hun zonnepanelenproject nog even uit te stellen.

In 2010 was een zonnepaneleninstallatie drie keer zo duur als vandaag. De enige verklaring hiervoor is de sterke daling van de prijs van de eigenlijke zonnepanelen. Vroeger maakte de kost van de panelen meer dan 80% van de totale kostprijs van de installatie uit terwijl dit cijfer vandaag nog slechts ongeveer 35% bedraagt. De prijs van de omvormer, het materiaal, de werkuren zijn allen onderworpen aan indexatie en worden in verhouding dus duurder.

De redenen voor de prijsdaling van de zonnepanelen zijn:

  • Een dalende prijs van Silicium
  • Meer capaciteit dus lagere productiekosten

Desondanks stellen we vast dat veel Europese zonnepanelenproducenten niet overleven. Vandaag is enkel Solarworld nog operationeel. In het verleden legde de Europese Unie reeds een minimumprijs op voor zonnepanelen.

TERUGVERDIENTIJD

Het is met andere woorden niet uitgesloten dat de prijzen van zonnepanelen in de toekomst licht zullen blijven dalen, maar de kans lijkt eerder klein. Allicht zullen de prijzen, bovenstaande factoren in rekening brengend, licht toenemen omwille van indexatie.

Vandaag is de terugverdientijd van een zonnepanelenproject vaak kleiner dan 8 jaar. Zelfs wanneer u nog twee jaar zou wachten met investeren en de prijzen tegen dan bijvoorbeeld met 10% gedaald zouden zijn, heeft u wellicht toch nog een slechtere zaak gedaan dan bij de onmiddellijke investering.

Mocht de initiële investering een probleem vormen, kan u bij Futech ook steeds terecht voor een unieke huurformule voor zonnepanelen, waardoor de investering bij opstart beperkt blijft.