Wanneer u een onderneming start en naarmate uw onderneming groeit, duiken er vaak heel wat vragen op. Op welke manier start ik een zaak, hoe keer ik mezelf een loon uit, is het nuttig om van vennootschapsvorm te veranderen, wat met mijn vermogen of hoe pak ik de overdracht van mijn zaak het best aan? Stuk voor stuk belangrijke vragen waar heel wat fiscale en juridische expertise voor nodig is.

Dat het kmo-advies effectief een meerwaarde biedt, daar kunnen ze bij Royaux Chape & Isolatie BVBA over meepraten. Toen de tweede zoon van Jean-Pierre Royaux klaarstond om in het bedrijf te stappen, vond Jean-Pierre het moment gekomen om alles eens op een rijtje te zetten, advies in te winnen en knopen door te hakken. Wij vroegen Bram François, de stiefzoon van Jean-Pierre die al eerder aan de slag ging bij het familiebedrijf, naar zijn ervaringen met KBC.

Waarom contacteerden jullie een specialist voor bijkomend advies?

Bram François: “Toen Broes, mijn jongere broer, aangaf in de onderneming te willen stappen, zat mijn stiefvader Jean-Pierre toch met een aantal bezorgdheden. Er waren voornamelijk een aantal praktische zaken die uitgeklaard moesten worden. Ik denk daarbij aan de manier van samenwerken, hoe onze twee vennootschappen samengesmolten konden worden en hoe we een eerlijke en transparante verdeling konden maken met de twee andere kinderen die niet in het bedrijf actief zijn. Verder moest ook de uitstapregeling voor mijn stiefvader bekeken worden. Kortom, we konden best wel wat advies en ondersteuning gebruiken.”

Hoe zijn jullie daarvoor bij KBC terechtgekomen?

“We werken al heel wat jaren samen. We doen een beroep op meerdere banken, maar door de persoonlijke benadering kiezen we doorgaans resoluut voor KBC. Toen we onze bezorgdheden aankaartten bij onze KBC-relatiebeheerder, stelde die ons een gesprek met een kmo-adviseur voor om onze situatie eens grondig door te lichten.”

Kun je kort even de aanpak schetsen?

“Zowel mijn stiefvader, mijn broer als ikzelf hadden verschillende gesprekken met Yves Huyghebaert, de kmo-adviseur, en onze vaste relatiebeheerder. Die gesprekken waren nodig om een strategie te bepalen en een stappenplan op te stellen. Vervolgens werd dat plan verder geconcretiseerd in samenwerking met ons accountantkantoor. In een afsluitende vergadering zaten alle partijen rond de tafel. Daar werden alle details besproken en konden de nodige stappen worden gezet. De accountant kon het dossier in gang zetten, terwijl onze relatiebeheerder voor de financiering kon zorgen. Beide partijen vulden elkaar naadloos aan.”

Hoeveel tijd nam dit proces in beslag?

“In totaal gingen er een kleine zeven maanden over. Niet dat de effectieve uitwerking zoveel tijd in beslag nam, maar de geesten moesten eerst rijpen, zodat er weloverwogen knopen konden worden doorgehakt. Zowel de formele als informele gesprekken droegen daar alvast toe bij.”

Waar zat de meerwaarde van de kmo-adviseur in dit hele traject?

“Yves bekeek vanaf het begin meer dan alleen het financiële plaatje. Hij hield rekening met de gevoeligheden, zorgde voor de nodige technische voorbereidingen en gaf advies dat ook effectief in de praktijk realiseerbaar was. Het beste bewijs daarvan is dat KBC ook zelf de financiering van ons dossier voor zijn rekening nam. Daarnaast was ook mijn vaste relatiebeheerder altijd bij de gesprekken aanwezig, zodat zij perfect op de hoogte bleef, het dossier kon afhandelen en de financiering in orde brengen.”
“Je merkte duidelijk de ervaring die hij met soortgelijke bedrijven en situaties als de onze had. Daarbij verloor hij al die tijd de menselijke en emotionele factor nooit uit het oog. Doordat hij voornamelijk in onze regio (Oost- en West-Vlaanderen) actief is, kon er snel geschakeld worden met onze accountant. Yves wist al snel ons vertrouwen te winnen en ons te overtuigen van zijn expertise, en dat is toch onontbeerlijk in een complex en vertrouwelijk proces als dit.”

Nu het traject afgerond is, hoe kijken jullie terug op de samenwerking?

“We houden er in elk geval een goed gevoel aan over. De samenwerking met mijn broer loopt perfect. We hebben ieder onze eigen regio, vullen elkaar aan en Jean-Pierre heeft ondertussen wat meer afstand genomen van de dagelijkse bedrijfsvoering. We hebben het gevoel dat één plus één meer is geworden dan twee, en we kunnen flexibel met personeel schuiven wanneer nodig. Met Royaux Chape & Isolatie willen we niet de grootste worden, maar wel regionaal uitmuntende kwaliteit blijven leveren. De neuzen staan in elk geval in dezelfde richting. Binnen drie jaar bestaan we vijfenzeventig jaar en we willen nog wel een tijdje doorgaan.”

Was het advies de investering waard?

“Wel, toen ze mijn stiefvader de vraag stelden hoeveel hij objectief gezien over had voor het geleverde advies, was het bedrag een veelvoud van de effectieve kostprijs. Je kunt dus wel stellen dat we het gevoel hebben vakkundig geholpen te zijn door specialisten, zonder dat de kosten de pan uit swingden. Geen moment hadden we de indruk dat er bankproducten verkocht moesten worden: integendeel, we kregen onafhankelijk en praktisch toepasbaar advies.”

Royaux Chape & Installatie BVBA is gespecialiseerd in chape, sneldrogende chape en isolatiechape. Ondertussen staat de derde generatie aan het roer en binnen drie jaar bestaat de onderneming 75 jaar. Er wordt resoluut gemikt op kwaliteit en daar worden geen toegevingen op gedaan.

Ook advies nodig?