Stel uw werknemer heeft 2 weken vakantie en hij laat je op zijn eerste verlofdag weten dat hij ziek is en hij bezorgt u een medisch attest. Dan is de vraag onder welk type verlof valt deze situatie: vakantie of ziekte?

De wetgeving hierover is duidelijk. De dagen vakantie die samenvallen met ziekte worden beschouwd als vakantie. Bijgevolg is de werknemer deze dagen kwijt en zal hij ze niet meer op een ander tijdstip kunnen opnemen.

Als de ziekteperiode langer duurt dan de vakantieperiode, dan zullen de ziektedagen na de vakantie wel als ziekte worden beschouwd. Voor deze dagen heeft de werknemer dan ook recht op het eventueel resterend gewaarborgd loon. Hou er wel rekening mee dat de periode van het gewaarborgd loon is beginnen lopen op de eerste ziektedag die wordt gedekt met een doktersattest en die in dit geval dus samenviel met een vakantiedag.

De situatie is anders wanneer de werknemer al ziek is voor de aanvang van zijn vakantie. Dan wordt de volledige periode die gedekt is door een doktersattest als ziekte beschouwd, ook al had de werknemer vakantie gepland. In dit geval zal hij zijn vakantiedagen op een later tijdstip kunnen opnemen.