Jobs, jobs, jobs. Dat is het stokpaardje van de federale overheid. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want hoe meer mensen er aan het werk zijn, hoe beter voor onze economie. Daarom moedigt de federale overheid – samen met de andere overheden in ons land – u als werkgever aan om nieuwe medewerkers aan te werven. Dan doen ze onder meer door premies, kortingen of subsidies toe te kennen als u of uw nieuwe medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wij zetten de interessantste mogelijkheden graag voor u op een rij.

1. Een premie voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende

Bent u een werkgever uit de private of openbare sector en werft u een niet-werkende werkzoekende aan? Dan kunt u in aanmerking komen voor een premie van de VDAB die kan oplopen tot wel 4250 euro. Uw nieuwe medewerker moet:

 • op het moment dat hij bij u komt werken, minstens twee jaar als werkzoekende bij de VDAB ingeschreven zijn
 • tussen 25 en 55 jaar oud zijn
 • in een bedrijf met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld worden
 • een contract van onbepaalde duur ondertekenen of minstens drie maanden actief zijn in uw onderneming via één of meerdere contracten van bepaalde duur

Wilt u weten of uw bedrijf recht heeft op die premie voor een persoon die u wilt aanwerven? Dan moet die persoon zelf via een e-mail naar tewerkstellling@vdab.be aan de VDAB vragen of hij aan alle voorwaarden voldoet.

2. Geen patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer

Neemt u een eerste medewerker in dienst en bedragen de kwartaalprestaties van die medewerker meer dan tachtig procent? Dan bent u voor onbepaalde duur vrijgesteld van patronale basisbijdragen. Maar ook als uw eerste medewerker niet aan dat volume komt, krijgt u een vermindering pro rata van de patronale basisbijdragen. De maatregel geldt voor elke eerste aanwerving tot 31 december 2020.

3. Vermindering van de sociale bijdrage voor de derde tot zesde werknemer

U krijgt niet alleen korting bij de aanwerving van uw eerste medewerker. Ook voor uw derde, vierde, vijfde en zesde werknemer betaalt u minder sociale bijdragen. Een maatregel die de overheid overigens op 1 januari 2017 versterkt heeft.

4. Doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Brussel

Stelt u als werkgever in een vestigingseenheid in Brussel een werknemer tewerk die:

 • minstens 55 jaar oud is
 • tot categorie 1 van de structurele vermindering behoort
 • en niet meer dan een refertekwartaalloon van 10.500 euro verdient?

Dan betaalt u voor die werknemer sinds 1 oktober 2016 minder sociale bijdragen.
Dergelijke regeling bestaat ook in Vlaanderen

5. Werkuitkering voor jonge werknemers en langdurig werkzoekenden in het Waalse Gewest

Sinds 1 juli 2017 krijgt u een werkuitkering als u een jonge, niet-werkende werkzoekende uit het Waalse Gewest aanwerft die de dag voor zijn indiensttreding:

 • jonger dan 25 jaar is
 • zijn hoofdverblijfplaats in het Waalse Gewest heeft
 • laaggeschoold of middelmatig geschoold is én minstens zes maanden werkloos is

U ontvangt ook een werkuitkering als u een langdurig werkzoekende in dienst neemt die:

 • meer dan twaalf maanden een niet-werkende werkzoekende is
 • zijn hoofdverblijfplaats in het Waalse Gewest heeft

Een soortgelijke regeling bestaat ook als u werkzoekende Brusselaars aanwerft.

Wilt u precies weten voor welke kortingen, premies of subsidies uw potentiële nieuwe medewerker(s) in aanmerking komen? Neem dan gerust contact met ons op.