Het aantal personen dat omwille van ziekte niet aan het werk is, is de laatste jaren gestegen. Thuis zitten heeft zowel voor de werkgever als voor de werknemer een hoog prijskaartje. Daarom is sinds begin januari het vernieuwde re-integratietraject ingevoerd. De nieuwe regeling moet er voor zorgen dat zieke werknemers sneller het werk hervatten of het moet tenminste meer duidelijkheid scheppen over de situatie voor de werkgever.

Met de nieuwe regeling kan voortaan ook een werkgever zelf het initiatief nemen om het re-integratietraject op te starten. Dat kan hij al vanaf de 4de maand ziekte van de werknemer. Vroeger kon enkel de werknemer de procedure en de eventuele zoektocht naar ander of aangepast werk aanvragen. Wanneer een werknemer langdurig ziek was, stond een werkgever dus vaak machteloos.

Het doel van het re-integratietraject is om na te gaan of een zieke werknemer het werk bij zijn huidige werkgever opnieuw kan hervatten. Wanneer dat niet het geval is wordt er bekeken of er geen aangepast of ander werk mogelijk is. Het resultaat van het traject hangt af van wat de betrokken arbeidsgeneesheer beslist. Als hij oordeelt dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is en er is geen aangepast of ander werk mogelijk, dan kan de werkgever hem ontslaan omwille van medische overmacht.

Wordt ontslag omwille van medische overmacht gemakkelijker?

Toch zal een langdurig zieke werknemer ontslaan niet zomaar makkelijker worden. Een werknemer ontslaan wegens medische overmacht kan voortaan enkel als het re-integratietraject volledig is afgerond.

Welke richting het re-integratietraject zal uitgaan is moeilijk op voorhand in te schatten en de nieuwe procedure vraagt bovendien ook een extra inspanning van de werkgever. Zo zal hij voor een werknemer die ander of aangepast werk kan uitvoeren een re-integratieplan moeten opstellen. Weigert hij om dat te doen, dan riskeert hij een boete van 800 euro per zieke werknemer. Heeft hij wel gegronde reden om geen re-integratieplan op te maken, dan moet hij dat motiveren in een verslag, maar krijgt hij geen sanctie.

KMO’s worden ontzien, want bedrijven met minder dan 50 werknemers krijgen een vrijstelling. Het komende jaar wordt de regeling geëvalueerd en wordt er nagegaan of ondernemingen die tussen de 20 en 50 werknemers hebben niet profiteren van die vrijstelling.

Ook werknemers die niet meewerken aan hun terugkeer naar de werkvloer zonder geldige redenen riskeren trouwens een sanctie. Zij kunnen gedurende één maand lang 5 procent van hun uitkering verliezen wanneer zij hun papieren niet invullen. Hun uitkeringen verminderen zelfs met 10 procent gedurende één maand wanneer zij niet opdagen op hun doktersbezoek.

Nog belangrijk om te weten is dat werkgevers de re-integratie voor werknemers die vóór januari 2016 ziek werden pas kunnen opstarten in 2018. Voor wie later langdurig ziek is geworden, kan de procedure nu al opgestart worden.

Wilt u meer weten over het nieuwe re-integratietraject voor langdurig zieken. Lees dan het volledig artikel.
Eind vorig jaar deed een rechter een opvallende uitspraak over een ontslag tijdens ziekte. Lees meer over de beslissing van de rechtbank.