13 jaar was ik actief in de non-profitsector als fondsenwerver voor het goede doel. Zo bezocht ik natuurlijk tal van bedrijven om hen te overtuigen om meer in te zetten op het goede doel en om de medewerkers daarin te betrekken.
Hieronder vindt u de 5 belangrijkste redenen waarom het goede doel er kan voor zorgen dat medewerkers daardoor nog beter gaan functioneren en dus ook beter gaan presteren.

1. Laat zien dat uw onderneming sociaal betrokken is

Door te laten zien, en er rond te communiceren, dat uw onderneming niet alleen maar bezig is met facts, figures, ebitda en andere budgettermen maar ook met de mensen die het moeilijk hebben binnen en buiten het bedrijf, creëert dit zo wie zo een positief beeld bij de medewerkers waardoor zij anders en beter naar de directie en het management gaan kijken.

2. Laat zien dat uw onderneming oog heeft voor de kwetsbaren

Door als onderneming ernstige aandacht te tonen voor zij die getroffen zijn door ziekte of andere tegenslag, zeker binnen het bedrijf maar ook daarbuiten, en hier discreet rond te communiceren, geeft u als bedrijf aan dat u verder kijkt dan de werkvloer. Dat geeft de werknemers zonder meer het gevoel dat zij er niet alleen zullen voorstaan, moest hen ook iets overkomen. Daardoor verhoogt de betrokkenheid bij uw werknemers zonder fout. En meer betrokkenheid geeft meer engagement.

3. Laat uw medewerkers voelen wat het doet om anderen te helpen

Als u als onderneming het stimuleert en toestaat dat uw medewerkers één of meerdere keren per jaar, tijdens de werkuren, kunnen gaan helpen bij een organisatie waar jongeren, ouderen of andere hulpbehoevenden opgevangen worden, gaan zij meer beseffen hoe goed zij het zelf hebben. Maar ook hoe belangrijk het is om werk te hebben. En een goede werkgever. Dit besef is zeker een bijkomende stap vooruit. En anderen helpen geeft voldoening en ook zin aan het leven

4. Laat uw medewerkers voelen dat uw onderneming hen daarvoor kansen geeft

Aansluitend op het bovenstaande punt is ook inspraak belangrijk. Als de medewerkers van u als onderneming de kans krijgen om mee te denken wie er zou kunnen geholpen worden, is dat zeker een toegevoegde waarde. Het geeft aan dat zij mee mogen nadenken en mee beslissingen mogen nemen. Dat verhoogt hun eigenwaarde en het geloof in het bedrijf. Medewerkers die inspraak krijgen, denken niet snel aan vertrekken. Kan ook belangrijk zijn.

5. Laat uw medewerkers er over vertellen

Als medewerkers deze ervaringen gaan vertellen aan familie, vrienden en kennissen geeft dat alleen maar positieve publiciteit. Goed voor het imago van uw onderneming en zeker ook een extra troef voor als u op zoek moet naar nieuwe of bijkomende medewerkers. Wie wil er niet voor zo een bedrijf werken?

Neem gerust contact met mij op indien u meer advies wenst!