In Europa wordt op congressen vaak de onvermijdelijke vraag gesteld: wat zal de volgende belangrijke evolutie in fleet management worden?

Een groeiend aantal fleet professionals gelooft dat het concept van mobility management het traditionele fleet management radicaal zal hervormen. De verwachting is dat de fleet managers van vandaag zullen evolueren naar de mobility managers in de toekomst. In de komende 15 jaar zou deze transformatie plaatsvinden. Daarbij moet natuurlijk de vraag gesteld worden wat er eigenlijk onder mobility management moet verstaan worden?

Een juiste omschrijving hebben we nog niet gehoord, maar van één zaak zijn we zeker: mobility management houdt meer in dan fleet management. De nieuwe mobility manager zal inderdaad meer moeten doen dan alleen maar een wagenpark beheren, zijn of haar taak wordt het onderzoeken van een breder gamma aan mobiliteit en multi-modale opties. Inderdaad, in dit concept kan ook ruimte zijn voor andere vormen van transport zoals e-bikes, openbaar vervoer, delen van vervoersmiddelen, mobiliteitsbudget door de werknemer zelf in te vullen.

Het concept van multi-modale mobiliteit vergt een grondige wijziging in het denken over fleet management. Een werknemer van een bedrijf zal in de toekomst recht hebben op mobiliteit en niet langer meer alleen op een bedrijfswagen. In de wereld van mobility management is een belangrijke rol weggelegd voor Nederland. Dit land heeft een voorsprong genomen op de rest van de wereld, wat onder andere te maken heeft met de fileproblemen waar de Nederlanders al jarenlang mee geconfronteerd worden.

Een belangrijke factor bij mobility management worden uiteraard de brandstofkosten. De olieprijzen zijn in de afgelopen jaren fors gedaald en dat is niet zonder gevolgen gebleven voor de bedrijfswereld. Vanwege de relatief goedkope energie kan de interesse van fleet managers voor mobility management afnemen en dat is op langere termijn geen goede zaak. Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat de olieprijs bekeken over een langere periode zo laag zal blijven, zodat mobility management wel gelijk een volwaardige alternatieve vorm van fleet management mag worden genoemd.

 

Independent Media Production Professional