Het heeft de afgelopen weken flink gewaaid in Vlaanderen. Het KMI waarschuwden voor ‘code oranje’ en helaas moesten we vaststellen dat heel wat woningen geleden hebben onder de stormen.

Gelukkig hebben de meeste mensen een brandverzekering, die de gevolgen van stormschade dekt. Schade aan je woning en vaste constructies zoals vb. tuinhuisjes of afsluitingen zijn hierin verzekerd. Voor andere zaken die buitenshuis staan (denk bijvoorbeeld aan beplanting of een zwembad) zijn er aparte clausules mogelijk.

Wanneer spreken we van ‘storm’? Het KMI bepaalt dit als “windkracht 9 op de schaal van Beaufort”. Dit betekent dat de wind gemiddeld over 10 minuten en op een hoogte van 10 m boven het meetstation een snelheid bereikt van minstens 75 km/u. Ook in de meeste verzekeringspolissen vraagt men gelijkaardige hoge windsnelheden.

Heb je schade? Voor interventies van de brandweer kan je terecht op het noodnummer 1722 dat bij storm of wateroverlast in werking wordt gesteld. De schade meldt je achteraf uiteraard bij je verzekeringsmakelaar.

Wat moet je opgeven?

  • Datum van de schade.
  • Wat is er beschadigd?
  • Maak enkele foto’s van de schade: een overzichtsfoto van de volledige constructie en een detailfoto van de schade.
  • Een raming (bestek) van de schade opgemaakt door je hersteller.