Aan de basis van veel conflicten – zowel op als  buiten het werk – liggen misverstanden en communicatiestoringen. Om uit die situatie te komen, wordt vaak gekozen voor gerechtelijke procedures, terwijl uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd de juiste insteek is.

Mediatie

Van 16 tot 21 oktober 2017 vindt voor de tweede keer in België de Mediationweek plaats. In samenwerking met diverse partners zal het gebruik van de minnelijke geschiloplossing worden gepromoot.
Mediatie of bemiddeling is een veel efficiëntere manier om conflicten te beëindigen dan procesvoering, omdat het beoogde doel het creëren is van een win-winsituatie. En de resultaten mogen gezien worden: 9 op de 10 conflicten worden binnen het jaar opgelost als er voor mediatie gekozen wordt! Meer dan de helft van de gevallen zelfs binnen de 3 maanden.

Mediatie staat in België in de kinderschoenen, ook al omdat dit vaak niet gedekt is in de traditionele rechtsbijstandsverzekeringen.
In de nieuwe polis Rechtsbijstand VHS Conflict@Work, die verzekeringsmakelaar VHS Verzekeringen in samenwerking met de rechtsbijstandsverzekeraar LAR heeft ontwikkeld, is dit niet alleen gedekt maar wordt het verzekerde kapitaal gevoelig verhoogd indien er gekozen wordt voor mediatie!