Had uw onderneming in 2016/2017 meer of minder arbeidsongevallen dan in de voorgaande jaren?
Uit de nieuwe cijfers van het Fonds Voor Arbeidsongevallen blijkt dat, na een dalende trend in de laatste 5 jaren, er in 2016 een stijging was van het aantal arbeidsongevallen met 2,2% ten opzichte van 2015.

Zoals u weet is elke werkgever verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al zijn werknemers, zowel voor de kwetsuren door ongevallen tijdens het werk, als tijdens het woon-werkverkeer.

De grootste stijging ten opzichte van de vorige jaren zien we in de arbeidswegongevallen. Net zoals in de voorgaande jaren hebben de arbeidswegongevallen ernstigere gevolgen dan de arbeidsplaatsongevallen. We zien een stijging van maar liefst 2,5% voor arbeidswegongevallen met blijvende ongeschiktheid of dodelijk afloop. Het behoeft geen betoog dat dit de ongevallen zijn met de zwaarste impact. Geen goed nieuws dus…

Hoe kan u als ondernemer er voor zorgen dat er in 2018 minder arbeidsongevallen gebeuren? Zowel op de werkvloer, als in het verkeer is er nood aan een preventieve aanpak en bewustwording. Laat u door ons adviseren en ga samen met ons voor zowel een daling in het aantal, als in de ernst van de arbeidsongevallen.

Dat is alvast ons goede voornemen voor 2018!

Bron: Fonds voor arbeidsongevallen; statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2016 – privésector