De Amerikaanse centrale bank verhoogde op woensdag 14 december voor de tweede keer in een decennium haar basisrente. De ingreep was algemeen verwacht en kwam dus niet op een verrassing. Fed-gouverneur Janet Yellen stelde voor volgend jaar nog 3 renteverhogingen in het vooruitzicht. Betekent dit dat we mogen beginnen uit te kijken naar een algemene stijging van de rente? Zal ons spaargeld binnenkort dan toch weer iets opbrengen? Vragen waar iedereen graag een antwoord op zou willen krijgen.

Obligatiespecialist Rick Patel van Fidelity International stelt dat de markt op een renteverhoging had gerekend en het zou dus een schok gegeven hebben als dit niet was gebeurd. Janet Yellen heeft al gewaarschuwd dat de economie behoorlijk verhit zou kunnen raken en dat de inflatie voorbij het doel van de Fed zou kunnen schieten. Daarom stelt ze 3 in plaats van 2 renteverhogingen in het vooruitzicht.

Kasia Kiladis, expert in Amerikaanse aandelen bij Fidelity is van mening dat de vooruitzichten voor verdere inflatie positief blijven, niet alleen vanwege de hogere overheidsuitgaven en belastinghervormingen in de VS maar ook omdat de arbeidsmarkt krap is en de olieprijzen gestabiliseerd zijn. De frequentie en omvang van verdere renteverhogingen zal vooral afhangen van de timing en impact van het stimulerende inflatoire beleid van Trump, en de mate waarin hij handelstarieven kan beïnvloeden.

De huidige omstandigheden roepen echter op tot voorzichtigheid. De marktprijzen zijn momenteel opgeblazen door een ultra-soepel monetair beleid en het afbouwen van dat beleid kan daardoor pijnlijker zijn dan bij de voorgaande renteverhogingen. In de aanloop naar 2017 zijn de financiële voorwaarden in de VS al verkrapt. De Amerikaanse dollar is sterker geworden en de rendementen op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties staan terug op het niveau van begin 2016. Hoewel de Amerikaanse economie nog steeds robuuste groei vertoont, is het niveau van de jaren negentig nog altijd niet bereikt. Toen tikte de groei even de 4% per jaar aan en daalde het begrotingstekort.

Wat kan het effect van de rentestijging op de financiële markten zijn? Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de VS en de rest van de wereld. In de VS kan de rente verder naar omhoog, maar zal de centrale bank toch op haar tellen moeten passen. De minste aanwijzing dat de economie vertraagt zal haar op de rem moeten doen staan. Donald Trump zal nog moeten bewijzen dat hij de Amerikaanse economie in een hogere versnelling krijgt. De Amerikanen hoeven er dus niet op te rekenen dat zij voorlopige een fatsoenlijke vergoeding op hun spaargeld krijgen.

Maar dat betekent dat wij ons al helemaal geen illusies hoeven te maken. In Europa is van een rentestijging in de verste verte nog geen sprake, zodat we nog lang kunnen blijven fluiten naar ook maar iets opbrengst op ons spaargeld. Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat geld ontlenen nog lang goedkoop zal blijven. Maar de hamvraag blijft of de banken de strijd tegen de lage rente zullen overleven.

 

 

Independent Media Production Professional