De Belgische vastgoedmarkt hoeft voorlopig geen vrees te koesteren voor stijgende rentevoeten.

We worden regelmatig om de oren geslagen met de waarschuwing dat dit inderdaad het geval is. Maar eigenlijk is dat allemaal oud nieuws: de waarschuwing van te hoge prijzen voor woningen en appartementen moeten we al meer dan 10 jaar aanhoren. De gevreesde crash is tot dusver altijd uitgebleven. In een omgeving van lage rentevoeten is zo’n crash trouwens onwaarschijnlijk.

Vermogensbeheerders klagen steen en been, want hun klanten stappen het af om hun toevlucht te zoeken op de vastgoedmarkt. Daar vallen immers nog rendementen te rapen. Zo lang de rente laag blijft, kan het vastgoedsprookje blijven duren. En dat zou nog best wel eens lang kunnen zijn. De Belgische vastgoedmarkt hoeft voorlopig geen vrees te koesteren voor stijgende rentevoeten omdat Europa in tegenstelling tot de VS nog niet rijp is voor hogere (lange) rentetarieven.

Maar we moeten natuurlijk een slag om de arm houden gezien de mogelijkheid van een ‘spike’ in de lange rente. Om één of andere redenen zou de obligatierente plots kunnen stijgen, zoals eerder deze week in Italië gebeurde. De rente op de benchmark 10-jarige staatsobligatie steeg als gevolg van de politieke problemen in dat land plots (en tijdelijk) tot 2%. Behoudens onverwachte gebeurtenissen is de kans klein dat dit in België zal gebeuren.

De verhouding tussen vraag en aanbod is een andere belangrijke factor op de vastgoedmarkt. Plaatselijk overaanbod niet te na gesproken lijkt er van een scheefgetrokken verhouding tussen vraag en aanbod nog geen sprake te zijn. Hier speelt mee dat niet iedereen zo maar een lening krijgt van zijn bankier, waardoor zeepbellen op de vastgoedmarkt vermeden kunnen worden. Het meeste zorgen baart ons de fiscaliteit, waar een wijziging op komst zou kunnen zijn. Een nieuwe vorm van het belasten van vastgoed kan de appetijt om er in te investeren doen afnemen, met een terugval in de vraag en dus ook in de prijzen tot gevolg. Zo ver zijn we nog niet, maar zaak blijft wel om de situatie goed in de gaten te houden.

Independent Media Production Professional