Wie had ooit gedacht dat de christelijke werknemersbeweging openlijk beleggen ging promoten. Het was waarschijnlijk niet de intentie, maar op het jaarlijkse feest van de christelijke werknemersbeweging, het Rerum Novarum, zei ACV-voorzitter Marc Leemans: “Rijken worden rijker door niets te doen.” Wanneer je rijk bent is niet duidelijk, maar de boodschap dat je met uw geld iets moet doen was overduidelijk. Zet uw geld aan het werk zodat uw geld na een tijd voor u gaat werken. Haal het van de nul rentende spaarrekening en investeer het in aandelen bedoelde dhr. Leemans, want iedereen kan profiteren van het hoge rendement dat aandelen op lange termijn bieden.

“Rijken worden rijker door niets te doen.” – Marc Leemans

De beurs is er voor iedereen, ongeacht afkomst of vermogen. Het is de kans voor velen onder ons om langzaam rijk te worden. Het start met de discipline om maandelijks een vast bedrag over te schrijven naar de beleggingsrekening en dit systematisch te beleggen. De combinatie van tijd en een hoog rendement creëert het krachtige effect van samengestelde interest. De samengestelde intrest is het mooiste dat we hebben in de kapitalistische wereld. Het zorgt ervoor dat we niet enkel rendement hebben op onze inleg maar ook op onze winsten. Het kapitaal groeit exponentieel aan. Je kan het vergelijken met een sneeuwbal die klein begint en de berg afrolt; in het begin wordt de bal langzaam groter maar naarmate de sneeuwbal groter wordt neemt hij meer en meer sneeuw op en groeit bijgevolg sneller en sneller. Dit kan ook met uw kapitaal.

Benjamin Franklin, één van de Founding Fathers van de VS, begreep de kracht van de samengestelde interest. Hij sprak over “Money makes money. And the money that money makes, makes money.” Enkele maanden voor hij stierf in 1790 doneerde hij aan elk van zijn twee favoriete steden, Boston en Philadelphia, 5.000 dollar. De schenking kwam wel met de voorwaarde dat het geld enkel op 2 momenten mocht worden opgenomen. Na 100 jaar mocht de stad 75 % van het fonds opnemen voor publieke projecten. Het restant moest opnieuw voor 100 jaar worden geïnvesteerd. Benjamin Franklin berekende dat aan 5 % het kapitaal na 200 jaar zou aangroeien tot 20 miljoen dollar. Als hij de steden had opgelegd om dit bedrag te investeren in aandelen die 8 % hadden opgebracht was het fonds gegroeid tot maar liefst 5,3 miljard USD. Dat is de kracht van samengestelde interest.

“Money makes money. And the money that money makes, makes money.” – Benjamin Franklin

Dan zou je denken dat iedereen van het hogere rendement van aandelen profiteert. Toch blijft het leeuwendeel van de Belgische bevolking aan de zijlijn staan. NN Investment Partners voerde een grootschalige studie naar het DNA van de Belgische Belegger. 3500 mensen, representatief voor de Belgische bevolking, werden bevraagd over hun beleggingsgedrag, hun kennis rond beleggingsproducten en de relatie met hun financiële adviseur. De resultaten zijn ontstellend. Uit de enquête blijkt dat slechts 15 % van de Belgen beleggingsproducten bezit. Het gebrek aan kennis is één van de belangrijkste redenen waarom 85 % van onze bevolking niet belegt. De financiële ongeletterdheid kost hen dus handenvol geld.

“Het gebrek aan kennis is één van de belangrijkste redenen waarom 85 % van onze bevolking niet belegt.”

Opmerkelijk was eveneens dat Belgen geen specifiek spaar- of beleggingsdoel hebben. Het merendeel spaart om ‘onverwachte’ uitgaven op te vangen. Dit verklaart natuurlijk waarom 70 % van de Belgen geld dat ze niet onmiddellijk nodig hebben toch op een spaarrekening zetten. Een goed financieel plan is daarom onmisbaar. Het opstellen van een financieel plan helpt je ook om betere beleggingsbeslissingen te nemen. Je zal meer kijken naar de voordelen van beleggen op lange termijn en je ligt minder wakker van de kortetermijnschommelingen.

VFB organiseerde in mei dan ook het eerste congres rond financiële planning. Een belangrijk thema van dit congres was de voorzorgvolmacht. Een uitgebreid artikel hierover lees je verder in de Beste Belegger, het maandelijks magazine van VFB.