In 2016 bedroeg de levensverwachting van de Belg bij de geboorte 83,8 jaar voor de meisjes en 79 jaar voor de jongens. En het is algemeen geweten dat vrouwen, gemiddeld gezien, 5 jaar langer leven dan mannen. Ze zijn duidelijk het sterkere geslacht. Daarnaast leven Vlamingen 1 jaar langer en studies hebben aangetoond dat optimisten ongeveer 2 jaar langer leven dan de gemiddelde Belg.

De boodschap die nu volgt is voor iedereen maar vooral voor de optimistische meisjes die in Vlaanderen wonen. Ze leven per slot van rekening 7 jaar langer dan de pessimistische Belgische jongens. Economen waarschuwen al jaren voor de onbetaalbaarheid van onze pensioen. Toch heeft de regering hier geen oren naar. Je moet bijgevolg zelf voor een deel van uw pensioen zorgen door een kapitaal op te bouwen dat een duurzame bron van inkomen gaat creëren. Dit betekent niet alleen meer opbouwen, maar vooral vroeger beginnen met de opbouw. Laat de kracht van de samengetelde interest zijn werk doen, laat uw portefeuille mee een kapitaal opbouwen.

Het besef dat iedereen een appeltje voor de dorst opzij moet zetten is bij de bevolking meer en meer aan het doordringen maar toch zetten veel te weinig mensen de stap naar de beurs. De schrik voor een beursdaling is vrijwel onoverkomelijk. Onheilsberichten zijn er genoeg. 2017 werd gekenmerkt door een al heersende bezorgdheid over de Brexit, de nieuwe President van de VS, de verkiezingen in Europa en de geopolitieke problemen. Anderen wijzen op de voortdurende recordrun van Wall Street en de hoge beurswaardering en wachten een beter moment af. Toch werd 2017 (opnieuw) een goed beursjaar.

Door te blijven zitten op een spaarrekening is het onmogelijk toekomstplannen te realiseren. Wees optimistisch, dan leef je langer, ben je gelukkiger, en beleg je in aandelen. Focus steeds op de lange termijn en neem de korte termijn schommelingen erbij. Neem een voorbeeld aan de beste beleggers zoals Warren Buffett en Peter Lynch. Zij hadden en hebben een lange beleggingshorizon. Zij nemen geen beslissingen gebaseerd op marktwaardering of op macro-economische voorspellingen, maar wel op de sterke en zwakke punten van een onderneming.

Beiden predikten dat je de beurs niet kon voorspellen. De tijd dat je in de aandelen bent belegd, is belangrijker dan het timen van de aandelen. Neem even als voorbeeld twee beleggers die tussen 1987 en 2017 elk jaarlijks 1000 euro investeerden in de beurs. De ene belegger had de perfecte timing en kocht elk jaar op het diepste punt. Hij haalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,4 %. Voor de berekening nam ik de Dax index omdat hier de dividenden in zijn verrekend. De andere was de slechtste belegger ooit en kocht elk jaar op het slechtste moment: op de hoogste koersen van dat jaar. Hoeveel jaarlijks rendement haalde deze povere timer? Hij bekwam toch nog een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,3! Dat is amper 1 % minder. Als beiden dit geld op een spaarrekening hadden gezet, was het gemiddeld jaarlijks rendement over deze periode 2,8 %.

Ik hoef u als VFB-lid, niet te overtuigen, maar het is de taak van de vereniging om naast de beleggende leden ook niet-beleggers te informeren over de voordelen van beleggen. Daarom heeft VFB beslist om de actie “Start met aandelen” te lanceren. Het zal duidelijk maken dat men moet afstappen van het idee dat ‘één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht.’ Men moet risico nemen en beleggen in aandelen als men mooie financiële doelstellingen wil bereiken. De overheid ondersteunt dit zowaar, door de eerste schijf van 627 aan dividenden vrij te stellen van roerende voorheffing.

Meer informatie over ‘Start met aandelen’ vindt u terug op onze website www.vfb.be.

Ook in de Gids voor de Beste Belegger zullen we meer aandacht besteden aan Beter Beleggen. Ervaren beleggers weten als de beste hoe snel je zondigt tegen gezonde beleggingsprincipes. Artikels over ‘hoe beleggen’ zijn dus nuttig voor beginners en ervaren rotten. Ongetwijfeld kent u in uw omgeving mensen die interesse hebben om (weer) te gaan belegen. Hebben ze al gedacht lid te worden van de VFB? Het is de beste manier om een onafhankelijke en brede kijk te krijgen op beleggen in aandelen. Lees: de beleggingstips van VFB-bestuurder Guido Van Herrewegen pagina 26 van ons magazine.

Nog geen lid? Vraag een gratis proefnummer via onze website www.vfb.be.

Bron: Gids voor de Beste Belegger, nr. 2, februari 2018, voorwoord door Sven Sterckx, voorzitter VFB.