Uit een onderzoek van Wikifin in samenwerking met De Tijd bij 1.000 Belgen in het kader van ‘De week van het Geld’ bleek dat de lage rente amper 1 op de 10 Belgen aanzet om meer risico te nemen en te beleggen in fondsen of aandelen. Recent nodigde ook VFB haar leden uit om deel te nemen aan haar 5-jarige enquête waarbij gepolst wordt naar het profiel en het beleggingsgedrag van het VFB-lid. De onderzoeken zijn natuurlijk niet echt vergelijkbaar want de enquête van VFB is, in tegenstelling tot deze van Wikifin, gericht op een specifiek publiek namelijk beleggers. Maar feit is dat de lage rente de VFB-leden wel degelijk aanzette hun beleggingsgedrag grondig aan te passen en hierbij schuwden zij het risico duidelijk niet. VFB is hiermee (terug) het kloppend hart van beleggend Vlaanderen.

Meer risico

Bij de vorige enquête (2012) waren de sporen van de financiële crisis nog duidelijk aanwezig. VFB-ers belegden toen gemiddeld 60% van het financiëel vermogen in cash, termijnrekeningen, obligaties en kasbons. Nu is dat nog minder dan 25% (!). Obligaties en kasbons tuimelden van 19% tot 5,5% en ‘cash en termijnrekeningen’ van 40% naar 18%. Deze centen gingen in de eerste plaats naar individuele aandelen (van 11,5 naar 37,3%) en verder naar ‘Fondsen en trackers’, respectievelijk 13% en 6%. Verzekeringsproducten bleven stabiel op 7%. Hoewel de VFB leden dus duidelijk meer risico nemen, heerst ook bij hen een algemeen gevoel van onzekerheid voor de toekomst. Hoewel 53% verwacht dat de financiële positie over 5 jaar hoger zal zijn, verwacht bijna 40% dat ze stabiel zal blijven. Deze percentages zijn evenwel vergelijkbaar met deze van 5 jaar geleden.

Gemiddeld vermogen

Het gemiddeld totaal vermogen van een VFB lid zou zowat 750.000 euro bedragen. Het financiële vermogen is goed voor 44% van dit totale vermogen. Iets meer dan 15% geeft aan over een financieel vermogen van meer dan 500.000 euro te beschikken.

Uit al deze cijfers konden we wel aflezen dat een deel van de cash ook zijn weg vond naar vastgoed. Meer dan 40% van de VFB-leden geeft aan nog over een ander vastgoed te beschikken naast de eigen woning. 9 op de 10 hiervan blijven in België. 1 op de 10, of slechts 4% van het totaal, zoekt het ‘geluk’ in het buitenland. Een derde geeft aan gedeeltelijk te leven van vervangingsinkomsten. Voor ongeveer 1 op 7 leden is dat voor minder dan 500 euro per maand en telkens voor 1 op 10 leden voor 500 à 1.000 en voor meer dan 1.000 euro.

Hoe belegt een VFB lid?

Een VFB lid informeert zich goed. Een kwart besteedt meer dan 7 u per week aan het opvolgen van de portefeuille. Voor 15% is dat tussen 5 à 7 uur. Bij de belangrijkste informatiebronnen (zeer belangrijk) worden vooral De Tijd, internet en het VFB-magazine Beste Belegger genoemd. 48% ging al eens naar de Happening en 45% naar de Dag van de Tips. Respectievelijk 17% en 14% begaf zich al eens naar de Fundamentele en Technische Analysedag. 35% heeft al eens deel genomen aan een bedrijfsbezoek, 30% van de leden bezocht al eens een trefpunt. 17% van de leden volgde lessen in het kader van de VFB-Beleggersacademie. De beurzen waarop hij/zij actief is, zijn vooral Brussel (97%), Amsterdam (70%), New York (67%). 20% belegt in afgeleide producten. 62% hiervan (of 12% van het totaal) in opties. Op enige afstand volgt Parijs (57%). 54% doet minder dan 20 transacties per jaar. Voor 34% is dat tussen 20 en 50 transacties en 12% doet tussen 50 en 100 transacties. Ruim driekwart van de leden is klant bij meerder brokers. Risicospreiding – meer dan de prijs – is hierbij het belangrijkste motief.

Man, 59 jaar en goed opgeleid

Het profiel van een VFB-lid is de jongste vijf jaar nauwelijks gewijzigd. 95% zijn mannen (nog iets meer dan bij de vorige enquête), de gemiddelde leeftijd is 59 jaar en hij of zij is hoger opgeleid. Meer dan 70% heeft een Master of Bachelor diploma. Maar ‘slechts’ 35% heeft economische studies achter de rug. Een VFB-lid heeft gemiddeld 23 jaar beleggingservaring. Met zijn allen dragen we aldus zowat 140.000 jaar beleggerservaring mee!