We hebben goed en slecht nieuws voor u. Eerst dus maar het slechte nieuws. Of u het graag hoort of niet: vastrentende beleggingen zullen ook in de komende maanden weinig of niets opbrengen. Wie zijn geld wil renderen, zal op zoek moeten naar alternatieven. Het goede nieuws is dat aantrekkelijke rendementen wel te vinden zijn, maar dat u de nek wat verder zult moeten uitsteken. Maar wat denkt u bijvoorbeeld van een rendement van bijna 7,50%?

In een tijd waarin we om de oren worden geslagen met nulrentes lijkt het te mooi om waar te zijn. En toch is 7,31% om precies te zijn het dividendrendement dat verbonden is aan een belegging in Holly Energy Partners L.P., op de NYSE genoteerd onder het ticker symbol HEP. En HEP is maar één voorbeeld van wat de nieuwe hoogrenderende beleggingsinstrumenten die op Wall Street al enkele jaren ophef maken, maar die nog altijd niet helemaal tot hier zijn doorgedrongen.

HEP is een master limited partnership of mlp, een bedrijf alleen opgericht om investeringsgeld aan te trekken om in de oliesector te beleggen. Deze bedrijven genieten van een bijzonder gunstig fiscaal regime, maar daar staat tegenover dat ze verplicht zijn om 90% van hun winst in de vorm van dividend uit te keren. Van een risicovrije belegging is hier geen sprake, getuige de kapriolen van de olieprijs in de afgelopen jaren.

Maar recent is een vat ruwe olie weer wat duurder geworden en daardoor zijn de kansen op ongelukken in de oliesector gevoelig afgenomen. Holly Energy is eigenaar en uitbater van onder andere pijplijnen, storage tanks, distributieterminals enzovoort, gespreid over New Mexico, Oklahoma, Texas, Arizona, Utah en delen van Mexico. Wie op zoek is naar meer rendement moet maar eens rondsnuffelen in de sector van de mlp’s, buiten Holly Energy zijn er nog heel wat andere hoogrenderende aandelen aan te treffen.

Als u denkt om te investeren in een MLP, spreek hierover eerst met een beleggingsexpert die u op de risico’s kan wijzen met betrekking tot dit type van beleggingsinstrument.

Independent Media Production Professional