Om een bedrijfsvermogen optimaal te beleggen, doe je het best een beroep op vermogensbeheerders. Zij nemen hun beslissingen immers louter op basis van rationele elementen. Niet-professionele beleggers beslissen nogal vaak emotioneel en dat is zelden een goed idee.

Heidi Van Nerom, Commercial Support Officer bij KBC Asset Management en psychologe van opleiding, heeft de emotionele valkuilen van de belegger in kaart gebracht. Via psychologische inzichten verklaart ze het gedrag van de belegger om zo de typische valkuilen te kunnen vermijden.

Waarom laten we ons zo dikwijls leiden door onze emoties?

Dat stamt nog uit de oertijd. Onze hersenen bestaan uit een emotioneel deel en een logisch redenerend deel. Het emotionele deel reageert echter altijd veel sneller. Logisch, want als onze voorouders plots voor een roofdier stonden, liepen ze eerst snel weg en pas daarna begonnen ze na te denken.

Zo werkt het eigenlijk nog altijd. Ook als belegger hebben we de neiging om eerst emotioneel te reageren, waardoor we heel dikwijls foute beslissingen maken.

Wat zijn zoal die typische emotionele valkuilen?

  • Er zijn er heel wat, maar ik beperk me even tot de meest belangrijke. Cognitieve dissonantie bijvoorbeeld, is een spanning die ontstaat in onze hersenen wanneer een waarneming niet overeenstemt met een idee dat we hebben. We proberen dat dan te rechtvaardigen in de zin van: “Ik koop want iedereen koopt”.
    Een mooi voorbeeld is de technologiebubbel van begin 2000. Iedereen wist dat die aandelen te hoog gewaardeerd stonden, maar toch werden ze gekocht. Het verlies werd dan later gerelativeerd door “Och ja, soms win je, soms verlies je”.
  • Een andere belangrijke valkuil is cognitieve reflectie. Daarbij krijgt het emotionele hersengedeelte de bovenhand op het rationele. Of anders uitgedrukt: eerst beslissen we en daarna denken we pas na. Soms laten we ons zelfs helemaal leiden door onze emoties. We kopen dan op het moment dat de markt op zijn hoogtepunt is, wanneer niemand angst heeft. Als dan later de onvermijdelijke marktcorrectie volgt, verkopen we, tegen bodemprijzen.
  • Nog een ander probleem is verliesaversie. De pijn die we voelen bij verlies is twee keer groter dan de vreugde bij winst. Gevolg: het idee van een potentieel verlies schrikt ons zo af dat we te snel voor de winst gaan. Ook maken we onszelf wijs dat we de markt perfect kunnen timen, en dat we dus laag zullen kopen en hoog zullen verkopen.  Dat is een illusie. Als je lang aan de zijlijn blijft staan om de slechtste dagen te missen, mis je ongetwijfeld ook de beste dagen.

Hoe kunnen we die valkuilen vermijden?

  • Algemeen blijft spreiding of diversificatie natuurlijk heel belangrijk. Niet alleen in de tijd, maar ook in assets (aandelen, obligaties, vastgoed) en in verschillende beheerstechnieken. 
  • Andere aanbevelingen zijn: beleg binnen een vast risicokader, handel zo rationeel mogelijk, denk altijd op lange termijn als het over beleggingen gaat en houdt de risk/return in acht. 
  • Met al die zaken wordt automatisch rekening gehouden als een bedrijf kiest voor een contractuele vermogensservice. Er wordt dan een contract gesloten tussen de bank en het bedrijf waar bepaalde voordelen aan vasthangen.  Zo is de bank verplicht minstens twee keer per jaar met het bedrijf de portefeuille te bespreken. 
  • Er wordt ook gewerkt volgens het 4-ogenprincipe. Dat houdt in dat niet alleen de relatiebeheerder een overkoepelende blik werpt op de portefeuille, maar ook de mensen die dagelijks dieper duiken in uw portefeuille.

Uniek bij KBC is dat wij werken met een portefeuillebenadering, waarbij altijd het geheel van de portefeuille wordt bekeken. Wilt u meer weten? Vraag gerust meer info aan uw relatiebeheerder.