Of het nu gaat om het opstarten van een onderneming, het al dan niet omschakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap, investeren in een onroerend goed, … in elk van deze momenten dient u als ondernemer knopen door te hakken. Deze hebben dikwijls een belangrijke financiële impact, een lange termijn invloed op het bedrijf en de ondernemer zelf. En dat vereist advies van een expert.
Dirk Ector, directeur Ondernemen KBC

“Wanneer is onze missie geslaagd? Als een ondernemer onze kmo-adviseur als ‘trusted partner’ ziet.”

Een ondernemer moet vaak beslissingen nemen die buiten zijn comfortzone liggen. Vaak gaat het dan om vragen van fiscaal-juridische aard, vooral op sleutelmomenten in de groei van zijn onderneming. Het is voor hem essentieel om op die momenten begeleiding te krijgen van een specialist. Iemand die alle mogelijke pistes in de diepte met hem bekijkt. De perfecte aanvulling op de relatiebeheerder die het vertrouwde gezicht is en blijft voor een ondernemer.

Relatiebeheerders zijn en blijven het eerste aanspreekpunt voor professioneel advies,” bevestigt Dirk Ector, directeur Ondernemen. “Maar de kmo-adviseur kan meer – nóg meer – toegevoegde waarde bieden, dankzij zijn erg specifieke domeinkennis. Kmo-advies vraagt immers heel grondige expertise over actuele topics. Vergrijzing is bijvoorbeeld zo’n actueel thema: een maatschappelijke evolutie die bij ondernemers boven de 50 jaar heel wat praktische vragen oproept over bijvoorbeeld successie en overnames. De complexiteit van die materie vraagt een permanente investering in kennis, het opvolgen van de actualiteit, de constante veranderingen in fiscaliteit, en ga zo maar door.”

De kmo-adviseur kan dus veel meer in de diepte gaan dan een relatiebeheerder, zonder dat dat noodzakelijk leidt tot de verkoop van bijvoorbeeld een krediet- of beleggingsproduct. En dat is een tweede verschil: de kmo-adviseur is iemand die zich compleet kan verdiepen in de specifieke situatie van een klant, die op basis van een diepgaande analyse van diens onderneming met oplossingen komt voor financiële, maar ook fiscale en juridische kwesties. En dat doet hij vanuit een meer onafhankelijke en neutrale rol. Dat betekent dat de oplossingen die hij aanbrengt misschien niet noodzakelijk door ons, KBC, ingevuld kunnen worden. Maar de kmo-adviseur kent de sector wel door en door, zodat hij kan zorgen voor de nodige connecties om tot het beste resultaat te komen.”

Die aanpak toont goed aan hoe onze klantenbenadering geëvolueerd is. Vroeger was de cultuur er misschien meer een van: we ontwikkelen onze eigen producten en stellen uitsluitend die producten naar voor bij onze klanten. Vandaag staat de klant centraal: we willen eerst goed begrijpen wat er in hem omgaat – ‘wat drijft hem’, om het op z’n Jambers te zeggen – en brengen op basis daarvan oplossingen aan. Dat past ook in de missie die we voor onszelf opgesteld hebben. We willen ondernemers verbinden en ontzorgen, en dat doen we door proactief in te zetten op oplossingen voor onze klanten, waarbij mens en technologie hand in hand gaan. En wanneer zijn we in die missie geslaagd? Wanneer ondernemers ons spontaan bij hun groeiverhaal betrekken. Wanneer KBC voor hen een echte ‘trusted partner’ wordt, en ze ons bij wijze van spreken als een externe medewerker van hun onderneming gaan beschouwen. Een medewerker die weliswaar niet op hun loonlijst staat, maar die het bedrijf én KBC erg goed kent, en de connectie tussen de twee weet te leggen.”

Onze klanten zijn heel divers, maar delen toch vaak dezelfde zorgen. In onze vele gesprekken met ondernemers zien we als rode draad door het verhaal dat ze er vaak alleen voor staan om hun zaak te runnen. Daarom gaan ze dikwijls hun mosterd halen bij anderen. Een ondernemer heeft niet alleen nood aan funding, maar ook en misschien nog méér aan een community. Aan een klankbord. Meestal worden onze kmo-adviseurs gevraagd voor professionele begeleiding bij de grote sleutelmomenten in de groei van een zaak, maar een ondernemer kan op elk moment met vragen of twijfels zitten. Hij kan dus ook op elk moment bij ons terecht. Onze kmo-adviseurs zitten in de bevoorrechte positie waarin ze enorm veel input krijgen, die ze met hen kunnen delen, als een vertrouwenspartner met kennis van zaken. Daar zit de grote meerwaarde van ons kmo-advies, die de investering méér dan waard maakt.”

Advies nodig? We helpen je op weg.