Bent u een zelfstandige die zijn zelfstandig statuut en zijn bijhorende btw nummer wil opzeggen? Dan zult u snel merken dat daar meer bij komt kijken dan u op het eerste gezicht wellicht denkt.

Contacteer eerst uw onderneminglokket

Neem in de maand waarop u de zelfstandige activiteit wilt stopzetten contact op met een ondernemingsloket zoals Partena, Xerius, Securex of Acerta. U moet bij hen een verklaring op eer afleggen dat u wilt stoppen als zelfstandige. Dat kan in het kantoor zelf of online gebeuren. Bezorg hen uw ondernemingsnummer, een kopie van uw identiteitskaart en de datum waarop u uw zelfstandige activiteit wenst stop te zetten. Het ondernemingsloket zal er dan voor zorgen dat uw ondernemingsnummer geschrapt wordt uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Maar daar houdt het niet op. Ook uw btw nummer dient nog geschrapt te worden.

Informeer het btw controlekantoor voor schrapping van uw btw nummer

Binnen de maand moet u ook bij het btw-controlekantoor dat bevoegd is voor uw regio aangifte doen van de stopzetting van de activiteit. Doet u dat niet, dan blijft uw btw nummer voor deze diensten gewoon verder bestaan. Het btw-controlekantoor dat bevoegd is voor uw regio is afhankelijk van de plaats waar de administratieve zetel gevestigd is. De locatie van waaruit de vennootschap of vereniging effectief wordt geleid is hiervoor dus bepalend. De coördinaten van uw controlekantoor vindt u terug via de kantorengids van de Federale overheidsdienst Financiën. Aan dat kantoor moet u het aanvraagformulier tot stopzetting van de activiteit bezorgen. Het kantoor zorgt er vervolgens voor dat uw btw nummer ook geschrapt wordt bij de btw-diensten.

Dien uw laatste btw-aangifte in

Het feit dat de activiteit wordt stopgezet (en uw ondernemingsnummer en btw nummer geschrapt werden) , betekent niet dat u van alle verplichtingen ontheven wordt. Voor het betreffende jaar dient u uiteraard nog steeds uw btw-aangifte in te dienen.